PTS åtgärder för att ge hushåll och företag tillgång till grundläggande internetuppkoppling och telefoni

PTS har fått i uppdrag att upphandla anslutningar för grundläggande internetuppkoppling och telefoni till hushåll och företag som saknar det. Uppdraget är viktigt eftersom det bidrar till att alla ska få tillgång till internet och de samhällsviktiga tjänster som finns där, oavsett var man bor och verkar. Den som får en upphandlad lösning via PTS ska själv betala 5000 kr för åtgärden.

Det är i första hand marknaden som ska erbjuda bredband och telefoni till hushåll och företag. Infrastrukturerna för bredbandsuppkoppling är väl utbyggda i Sverige. Som enskild har man därför ett eget ansvar för att tillgodose sitt behov av internet och telefoni. Du kan behöva lägga ned tid och engagemang genom att kontakta flera operatörer, och också utvärdera olika lösningar för att hitta det som passar bäst. Det kan handla om att man behöver någon utrustning som förstärker mobilnätens signaler, såsom t.ex. router eller antenn installerad utomhus (riktantenn). De allra flesta hushåll och arbetsställen bedöms också ha fri sikt mot söder och kan därför få bredband via satellit. Du kan läsa mer om alternativa sätt att få bredband till din bostad eller ditt verksamhetsställe här.

För hushåll och företag som inte kan få grundläggande internetuppkoppling eller telefoni kan PTS upphandla anslutningar efter ansökan från den enskilde. Upphandlingen avser en anslutning till en fast punkt i bostaden eller verksamhetsstället.

Regeringen har tagit fram en förordning som reglerar förutsättningarna för att få en lösning via PTS. Du kan läsa förordningen här. Förordningen började gälla den 1 mars 2018.


arrow Information om PTS uppdrag

Nivån för grundläggande internet (funktionell tillgång till internet som det heter i lagen) har den 1 mars 2018 höjts från 1 Mbit/s till 10 Mbit/s. PTS har fått i uppdrag att se till så att hushåll och företag som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet får sådan tillgång. PTS vidtar flera åtgärder för att se till att alla som efterfrågar grundläggande internetuppkoppling också får det.

PTS behöver bidra till att sprida information om de olika möjligheterna till uppkoppling som finns även i glest befolkade områden. Nästan alla hushåll och företag har redan idag möjlighet att få tillgång till grundläggande internetuppkoppling. Enligt PTS beräkningar från maj 2017 är det cirka 300 hushåll och företag som saknar den möjligheten.

arrow Vad åtgärden som PTS kan bevilja består av

De lösningar som PTS kan upphandla till dig som uppfyller förutsättningarna ger dig en anslutning för grundläggande internetuppkoppling eller telefoni till en fast punkt i din bostad eller ditt verksamhetsställe. Åtgärden gäller inte att förbättra din mobiltäckning när du använder en vanlig mobiltelefon.

Du måste betala 5 000 kr för den anslutning som PTS upphandlar. PTS avgör vilken teknisk lösning som ska upphandlas i just ditt fall.

Du måste medverka till installationen av den lösning som PTS har upphandlat till dig.

Du måste se till så att den elektricitet som behövs för installationen och för att uppkopplingen ska fungera finns i bostaden eller verksamhetsstället.

Observera att en del av de lösningar som PTS kan komma att upphandla skulle kunna kräva att du får vissa tillstånd (t.ex. bygglov) beviljade. Du kan behöva medverka till att behövliga tillstånd kommer på plats.

PTS saknar möjlighet att ersätta dig för utrustning eller anslutning som du själv har skaffat.

PTS åtgärd omfattar endast installationer/åtgärder som ger dig en anslutning. Kostnader för abonnemang och användning av tjänster bekostar du själv.

Förutsättningar för att få en upphandlad lösning

De hushåll och företag som till en kostnad under 5 000 kr inte kan få grundläggande internetuppkoppling eller telefoni via fasta nät (fiber, koppar eller kabel-tv), de mobila näten (även med extrautrustning som riktantenn) eller via satellit kan ansöka om att PTS upphandlar en anslutning för internet eller telefoni.

 • Observera att vid en ansökan kommer PTS att göra en bedömning i varje enskilt fall.

 • Din ansökan ska vara skriftlig

 • Din ansökan gäller grundläggande internetuppkoppling eller telefoni av den bostad där du är folkbokförd eller har ditt verksamhetsställe. Du har inte rätt att få en anslutning för ditt fritidshus och inte heller en lösning som förbättrar din mobiltäckning när du använder din mobiltelefon. Du kan få en upphandlad lösning till ett annat verksamhetsställe än ett som är registrerat. Om du har sådant behov, ta gärna kontakt med PTS innan du lämnar in din ansökan.

 • Din bostad eller ditt verksamhetsställe saknar möjlighet att få en anslutning för grundläggande internet eller telefoni för 5 000 kr eller mindre, via de erbjudanden som operatörerna marknadsför.

 • Du måste själv undersöka de erbjudanden som finns för det fasta nätet, de mobila näten (med extrautrustning som exempelvis riktantenn) och satellit som finns på marknaden.

 • Du måste dokumentera dina försök och kontakter med tänkbara leverantörer. Anteckna det svar du får eller resultatet av utrustningen, datumet för kontakten med leverantören och namnet på leverantören. Dokumentationen ska bifogas din ansökan.

 • Om ansökan gäller ditt företag och ditt företag har fått annat stöd av mindre betydelse måste du lämna uppgifter om detta.

  Om du uppfyller förutsättningarna för att få ta del av åtgärden kommer PTS att upphandla en lösning till dig.

 • PTS kan inte ersätta dig för utrustning eller anslutning som du själv har skaffat.

 • Du kan inte få en åtgärd beviljad om det är sannolikt att du inom rimlig tid kan få tillgång till grundläggande internetuppkoppling eller telefoni till en kostnad under 5 000 kr.

 • Kostnaden för den lösning som PTS upphandlar understiger 400 000 kr.

arrow Ansökan

Observera att innan du ansöker om att PTS ska upphandla en lösning så måste du kontakta ett antal leverantör av telefoni och bredband. Du måste kontakta minst en leverantör i respektive fast nät, minst en leverantör i varje mobilnät (även använda extrautrustning som exempelvis riktantenn) och minst en leverantör av satellit. Här kan du läsa mer om alternativa sätt att få bredband till din bostad eller ditt verksamhetsställe.

Här hittar du ansökningsblanketten för dig som söker som privatperson

Här hittar du ansökningsblanketten för dig som söker som företagare

Ansökningshandlingarna ska skickas till pts@pts.se eller till

Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 Stockholm

Om du har några frågor angående ansökan vänligen kontakta PTS på 08-678 55 00, telefontiden är måndag till torsdag kl. 9.00 till 11.30 eller pts@pts.se.

arrow Vanliga frågor och svar

Vad menas med att man ska ha 10 Mbit/s?
I PTS kartläggning av bredbandsinfrastrukturerna definieras (nedströms)hastigheten som 10 Mbit/s under gynnsamma omständigheter och 5 Mbit/s i bråd timme.

Jag saknar täckning av mobilnäten inomhus – har jag rätt till åtgärden?
Saknar du täckning inomhus med din mobiltelefon eller med ditt mobila bredband? Prova mobiloperatörernas erbjudanden med utrustning som förstärker mobilnätens signaler eller bredband via satellit. Täckningen över din plats kan även påverkas av hur mycket andra använder nätet i ditt område. Därför kan du behöva prova leverantörer i olika mobilnät.

Om du kan få ett bredbandsabonnemang kan du få fast telefoni via bredbandet. En vanlig lösning är så kallad IP-telefoni. Vissa operatörer har även börjat erbjuda tjänster som gör att man kan koppla upp sig med sin mobiltelefon via lokalt trådlöst nät (så kallad wifi).

Kopparnätet läggs ned där jag bor – har jag rätt till åtgärden?
Utöver kopparnätet erbjuder marknadsaktörerna idag flera alternativa tekniska lösningar som ger fast bredband och fast telefoni. För de flesta hushåll och företag finns, även i mer glest befolkade områden, minst tre leverantörer att välja bland. Som enskild har du ett eget ansvar för att säkerställa sin infrastruktur. Du kan dock behöva lägga ned tid och engagemang genom att kontakta flera olika leverantörer, för att hitta det som passar dig. Läs mer här.

Hur hittar jag leverantörer av grundläggande internetuppkoppling via mobilnäten
Vill du ta reda på vilka leverantörer som finns i det fasta- och mobila nätet i ditt område? Gå in på Bredbandskartan och fliken Hitta leverantör. Skriv in din adress i fältet Sök plats och titta sedan under de respektive teknikerna i informationsrutan till höger.

Du kan också gå in på de täckningskartor som de respektive mobiloperatörerna har publicerat på sina webbplatser för att ta reda på mer om täckningen där du bor.

Du behöver även undersöka vilka satellitoperatörer som kan levererar en anslutning där du har din bostad eller företag. Du kan söka efter sådana leverantörer på webben. Satellitoperatörerna har olika verktyg, som exempelvis appar till en mobiltelefon för att undersöka möjligheten för en satellitlösning.

När kan en åtgärd vara genomförd?
Det går inte att säga exakt när en upphandlad lösning för en telefoni- eller internetanslutning kan vara installerad. Om PTS bedömer att du uppfyller förutsättningarna för att få stöd för en åtgärd, så ska PTS upphandla en lösning till dig. PTS räknar med att upphandlingsprocessen kan vara klar tidigast under hösten 2018. Först därefter kan PTS bevilja åtgärder. Utöver detta kan även andra faktorer påverka genomförandet av en åtgärd, t.ex. om du behöver någon form av tillstånd för åtgärden.

Varför behöver man bara betala 5 000 kr för grundläggande internetuppkoppling när en fiberanslutning kan kosta mycket mer?
Nästan alla har tillgång till en grundläggande internetuppkoppling till en kostnad som är lägre än 5 000 kr. De som har rätt till en upphandling via PTS är de hushåll och företag som via operatörernas marknadserbjudanden inte kan få en sådan uppkoppling till en kostnad som understiger 5 000 kr. En fiberanslutning ger mycket mer än vad en grundläggande internetanslutning ger. Via fiber får du mycket högre kapacitet och högre hastigheter vilket gör att du kan göra mer med din fiberanslutning än vad du kan göra med din grundläggande internetanslutning. En fiberanslutning gör också att du är framtidssäkrad om ditt behov förändras, till exempel på grund av förändrad livssituation. Läs mer om vad du kan få med ett snabbt bredband här.

Vad ska man kunna göra med en grundläggande internetuppkoppling

Genom en grundläggande internetuppkoppling ska du kunna:

 • Hantera e-post

 • Använda sökmotorer

 • Ta del av nätbaserade tidningar och nyheter

 • Köpa varor och tjänster på internet

 • Hantera bankärenden

 • Använda myndigheternas e-tjänster

 • Använda sociala medier och snabbmeddelanden

 • Använda grundläggande internetbaserade verktyg för utbildning

 • Söka jobb och använda jobbsökningsverktyg

 • Yrkesmässigt nätverkande

 • Delta i (röst)samtal och videosamtal med grundläggande kvalitet

 • Se på SVT Play

Mina olika verksamhetsställe kan inte kopplas upp – vad ska jag göra?
Du kan beviljas åtgärd till annat verksamhetsställe än det som är registrerat, men PTS kommer då att behöva mer information från dig. Kontakta PTS för att få veta mer.