PTS åtgärder för att ge hushåll och företag tillgång till grundläggande internetuppkoppling och telefoni

Saknar du telefoni och grundläggande internet och vill ansöka hos PTS om att få stöd för det? Välkommen! Det är du som inte kan få telefoni eller internet via någon leverantör på marknaden som kan få stöd via PTS. Tänk på att stödet inte gäller fritidshus.

Gör så här:

 • Fyll i och skriv ut en ansökningsblankett. Du hittar den längre ner på den här sidan.
 • Om du inte har möjlighet att skriva ut själv kan du nå PTS på telefonnummer 08-678 55 00, måndag–torsdag mellan kl. 9.00 och 11.30. Då kan vi skicka hem en ansökningsblankett till dig. Har du specifika frågor eller vill ha hjälp att fylla i blanketten så ringer vi upp dig vid ett senare tillfälle. 
 • Du kan också skriva till oss på e-post: pts@pts.se eller till Post- och telestyrelsen (PTS), Box 6101, 102 32 Stockholm så kan vi skicka en ansökningsblankett till dig.
 • Skicka din ansökan till pts@pts.se eller till Post- och telestyrelsen (PTS), Box 6101, 102 32 Stockholm. 

I ett första skede utreder PTS om det finns någon nätägare som marknadsför att de har nät för telefoni och bredband på den adress som gäller dig. Om PTS bedömer att det finns nät där du bor återkommer PTS till dig med besked om vilka nätägare som anger att de finns på platsen. PTS kan också be dig att kontakta dem.

Om PTS utredning tyder på att du saknar möjlighet att få en fast uppkoppling via befintliga nät kan det innebära att PTS kommer hem till dig för att utreda förutsättningarna på plats.

Om du uppfyller förutsättningarna för att få en åtgärd via PTS upphandlar PTS en installation av utrustning som kopplar upp din bostad eller ditt verksamhetsställe.

Om du upplever att du behöver bättre mobiltäckning inomhus, läs de goda råden för att förbättra mobiltäckningen.  Visste du till exempel att genom att installera en antenn på sitt hus kan nästan alla förbättra sina möjligheter att använda telefon och internet inomhus?

Om jag har rätt till stödet – vad får jag då?

Om PTS bedömer att du är berättigad till stöd kommer PTS att upphandla en lösning som ger dig telefoni och/eller grundläggande internet. Det som ingår i stödet kommer sedan att tillhandahållas av leverantören som vunnit upphandlingen. Du kommer att behöva betala 5 000 kr själv.

 

arrow Om PTS uppdrag

Nivån för grundläggande internet (funktionell tillgång till internet som det heter i lagen) är 10 Mbit/s. PTS uppdrag är att se till att hushåll och företag som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet får sådan tillgång. PTS vidtar flera åtgärder för att se till att alla som efterfrågar grundläggande internetuppkoppling också får det.

PTS behöver bidra till att sprida information om de olika möjligheterna till uppkoppling som finns även i glest befolkade områden. Nästan alla hushåll och företag har redan i dag möjlighet att få tillgång till grundläggande internetuppkoppling.

arrow Vad åtgärden som PTS kan bevilja består av

De lösningar som PTS kan upphandla till dig som uppfyller förutsättningarna ger dig en anslutning för grundläggande internetuppkoppling eller telefoni till en fast punkt i din bostad eller ditt verksamhetsställe. Åtgärden gäller inte att förbättra din mobiltäckning när du använder en vanlig mobiltelefon.

PTS upphandlar en lösning som är lämplig för den plats du ansökt för.

Du behöver medverka till installationen av den lösning som PTS har upphandlat till dig.

Du behöver se till så att den elektricitet som behövs för installationen och för att uppkopplingen ska fungera finns i bostaden eller verksamhetsstället.

Observera att en del av de lösningar som PTS kan komma att upphandla skulle kunna kräva att du får vissa tillstånd (t.ex. bygglov) beviljade. Du kan behöva medverka till att nödvändiga tillstånd kommer på plats.

arrow Ansökningsblankett

Ansökningshandlingarna ska skickas till pts@pts.se eller till

Post- och telestyrelsen
Box 6101
102 32 Stockholm

Om du har några frågor angående ansökan vänligen kontakta PTS på 08-678 55 00, telefontiden är måndag till torsdag kl. 9.00 till 11.30 eller pts@pts.se.

arrow Vanliga frågor och svar

Vad menas med att man ska ha 10 Mbit/s?

Det som avses med funktionell tillgång till internet (grundläggande internet) är att det finns en fast nätanslutningspunkt (en punkt där man har tillgång till internet i hemmet/verksamhetsstället), som är utformad så att det går att ta emot data med en hastighet om lägst 10 Mbit/s. Nedladdningshastigheten kan variera, till exempel på grund av hur många som använder nätet vid samma tidpunkt och beroende på vilken utrustning man använder. Att nedladdningshastigheten sjunker under tider med hög trafikbelastning eller då nätet av andra skäl har sämre kapacitet, innebär alltså inte att man saknar funktionell tillgång till internet.

För att få tillgång kan man behöva se över utrustning och t.ex. installera en yttre antenn (riktantenn eller parabol).

Vad ska man kunna göra med en grundläggande internetuppkoppling?

Enligt EU-direktiv som ligger till grund för förordningen ska man kunna:

 • Hantera e-post
 • Använda sökmotorer
 • Ta del av nätbaserade tidningar och nyheter
 • Köpa varor och tjänster på internet
 • Hantera bankärenden
 • Använda myndigheternas e-tjänster
 • Använda sociala medier och snabbmeddelanden
 • Använda grundläggande internetbaserade verktyg för utbildning
 • Söka jobb och använda jobbsökningsverktyg
 • Yrkesmässigt nätverkande
 • Delta i (röst)samtal och videosamtal med standardkvalitet

Jag saknar täckning av mobilnäten inomhus – har jag rätt till åtgärden?

Saknar du täckning inomhus med din mobiltelefon eller med ditt mobila bredband? Prova mobiloperatörernas erbjudanden med utrustning som förstärker mobilnätens signaler. Tillgången och hastighet på din plats kan även påverkas av hur många och hur mycket andra använder nätet i ditt område varför tillgången kan variera stort över tid. Det kan vara bra att prova leverantörer i olika mobilnät eller satellit.

Om du kan få ett bredbandsabonnemang kan du få fast telefoni via bredbandet. En vanlig lösning är så kallad IP-telefoni. Vissa operatörer erbjuder tjänster som gör att man kan koppla upp sig med sin mobiltelefon via lokalt trådlöst nät (så kallad wifi).

Om du trots detta saknar tillgång till telefoni eller 10 Mbit/s kan du ha rätt till stöd.

Kopparnätet läggs ned där jag bor – har jag rätt till åtgärden?

Utöver kopparnätet erbjuder marknadsaktörerna idag flera alternativa tekniska lösningar som ger fast bredband och fast telefoni. För de flesta hushåll och företag finns, även i mer glest befolkade områden, flera leverantörer att välja bland. Som enskild har du ett eget ansvar för att säkerställa din infrastruktur. Du kan dock behöva lägga ned tid och engagemang genom att kontakta flera olika leverantörer, för att hitta det som passar dig. Läs mer om alternativa lösningar. Om du trots detta saknar tillgång till telefoni eller 10 Mbit/s kan du ha rätt till stöd.

Hur hittar jag leverantörer av grundläggande internetuppkoppling?

Vill du ta reda på vilka leverantörer som finns i det fasta- och mobila nätet i ditt område? Gå in på Bredbandskartan och fliken Hitta leverantör. Skriv in din adress i fältet Sök plats och titta sedan under de respektive teknikerna i informationsrutan till höger.

Du kan också gå in på de täckningskartor som de respektive mobiloperatörerna har publicerat på sina webbplatser för att ta reda på mer om täckningen där du bor. Det finns också möjlighet att få internet via satellit, i dagsläget via en operatör.

Läs mer om trådlösa alternativ till fast bredband, där finns också kontaktuppgifter till operatörer.

Varför behöver man bara betala 5 000 kr för grundläggande internetuppkoppling när en fiberanslutning kan kosta mycket mer?

Nästan alla har tillgång till en grundläggande internetuppkoppling till en kostnad som är lägre än 5 000 kr. De som har rätt till en upphandling via PTS är de hushåll och företag som via operatörernas marknadserbjudanden inte kan få en sådan uppkoppling till en kostnad som understiger 5 000 kr. En fiberanslutning ger mycket mer än vad en grundläggande internetanslutning ger. Via fiber får du mycket högre kapacitet och högre hastigheter vilket gör att du kan göra mer med din fiberanslutning än vad du kan göra med din grundläggande internetanslutning. En fiberanslutning gör också att du är framtidssäkrad om ditt behov förändras, till exempel på grund av förändrad livssituation. 

Mina olika verksamhetsställen kan inte kopplas upp – vad ska jag göra?

Du kan beviljas åtgärd till annat verksamhetsställe än det som är registrerat, men PTS kommer då att behöva mer information från dig. Kontakta PTS för att få veta mer.

Kan jag få stöd för abonnemangskostnaden?

Nej, du måste själv bekosta abonnemang och utrustning för att använda telefontjänsten eller bredbandet (dator, surfplatta, telefon etc.).

Jag har fått erbjudande om fiber. Kan jag få ersättning för det från PTS?

Nej, PTS kan inte ge ersättning för en fiberanslutning, eller annan lösning, som du själv införskaffar (innan dess att stöd har beviljats). Om PTS bedömer att du uppfyller kraven för att få stöd kommer PTS att upphandla en lämplig lösning till dig som ger tillgång till telefoni och grundläggande internet.

arrow Förutsättningar för att få en upphandlad lösning

Förutsättningar för att få en upphandlad lösning

De hushåll och företag som inte kan få grundläggande internetuppkoppling eller telefoni till en kostnad om 5 000 kr eller mindre via varken fasta nät (fiber eller kabel-tv), de mobila näten eller via satellit (även med utrustning som riktantenn eller parabol), kan få en uppkoppling bekostad av PTS till bostaden eller verksamhetsstället.

 • Observera att vid en ansökan kommer PTS att göra en bedömning i varje enskilt fall.
 • Din ansökan ska vara skriftlig.
 • Du kan ansöka om en grundläggande internetuppkoppling eller telefoni till den bostad där du är folkbokförd eller där du har ditt verksamhetsställe. Du kan få en upphandlad lösning till ett annat verksamhetsställe än ett som är registrerat. Om du har sådant behov, ta gärna kontakt med PTS innan du lämnar in din ansökan.
 • Din bostad eller ditt verksamhetsställe måste sakna möjlighet att få en anslutning för grundläggande internet eller telefoni för 5 000 kr eller mindre via de erbjudanden som marknadsaktörerna har.
 • Om PTS bedömer att det finns nät där du bor återkommer PTS till dig med besked om vilka nätägare som anger att de finns på platsen. PTS kan också be dig att kontakta dem.
 • Om ansökan gäller ditt företag och ditt företag har fått annat statligt stöd måste du lämna uppgifter om detta.
 • Att kostnaden för den lösning som PTS upphandlar understiger 400 000 kr.
 • Du får själv betala 5 000 kr för den anslutning som PTS upphandlar. PTS avgör vilken teknisk lösning som ska upphandlas i just ditt fall.

Detta omfattas inte av stödet

 • Du har inte rätt att få en anslutning för din sommarstuga eller annat fritidshus.
 • Stödet avser inte heller en lösning som förbättrar din mobiltäckning när du använder din mobiltelefon.
 • PTS kan inte ersätta dig för utrustning eller anslutning som du själv har skaffat.
 • Du kan inte få en åtgärd beviljad om det är sannolikt att du inom rimlig tid kan få tillgång till grundläggande internetuppkoppling eller telefoni till en kostnad på 5 000 kr eller mindre.
 • Du kan inte få kostnader för abonnemang och användning av tjänster bekostade av PTS. PTS åtgärd omfattar endast åtgärder som ger dig en anslutning.