Internet

De flesta svenska hushåll har i dag uppkoppling till internet.

Här finns information och tjänster för dig som är privatperson.

Pojke med padda sitter på stubbe i skogen. Nyttan med bredband

Med bredband och smarta, digitala tjänster kan du leva enklare och tryggare, oavsett hur eller var du bor.

Man i gul hjälm och varselväst pratar i telefon och håller i ett papper. Saknar bredband

Här får du reda på hur du skaffar bredband.

Man och kvinna sitter i soffa med fjärrkontroll och laptop Mer om bredband

Bredband är ett vanligt samlingsnamn för en rad olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med hög överföringshastighet.

Två elever tittar på padda i ett klassrum. Tekniker för bredband

De allra flesta kan få tillgång till bredband trådlöst – via mobilnäten eller satellit. Det finns fler tekniker och möjligheter att välja mellan.

Nyheter

31 mars 2022

Satellitlösningar kommer att vara avgörande för att nå regeringens bredbandsmål. Den bedömningen gör Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport.

22 februari 2022

Under 2021 delade Post- och telestyrelsen (PTS) ut drygt 1,5 miljarder kronor i bredbandsstöd. Nu har myndigheten rapporterat resultatet av förra årets verksamhet. Myndigheten har identifierat ett antal möjligheter att ytterligare förbättra bredbandsstödet.

7 december 2021

Totalt har närmare 1,6 miljarder kronor fördelats över sammanlagt 428 projekt i hela landet.

14 oktober 2021

I år har PTS bland annat bidragit till telefontjänsten Ring Digitalidag som testas för första gången.

31 augusti 2021

I juli 2021 smyglanserades funktionen ”Delad kontroll” i e-leg-tjänsten Freja eID. Den gör det möjligt för den som inte på egen hand vill eller vågar nyttja digitala tjänster som kräver e-legitimering. Utvecklingen har delvis finansierats av PTS innovationstävling.

Dokument

20 maj 2022

20 maj 2022

19 maj 2022

12 maj 2022

PTS undersöker nu efterfrågan i tre frekvensband. Syftet är att få underlag för fortsatt arbete med utveckling av banden. Myndigheten önskar svar på konsultationen senast den 16 juni 2022.

10 maj 2022

Stödet för IPv6 i de fasta näten är fortfarande lågt. Det har inte skett några större förändringar sedan PTS senaste kartläggning.