Flerfamiljshus – vilka uppkopplingar kan ni välja mellan?

Bredband via kabel-tv

Många flerfamiljshus, både bostadsrätts- och hyresfastigheter, har i dag ett kabel tv-nät indraget. Det kan finnas möjligheter att leverera bredband över kabel tv-nätet, eller möjligheter att uppgradera kabel tv-nätet så att det blir möjligt. Kontakta din nuvarande leverantör för att utreda dessa möjligheter.

Bredband via fibernät

Förutsättningarna för att installera bredband över fiber varierar mellan olika delar av landet och mellan olika fastigheter. Det går därför inte att säga något generellt om förutsättningarna för en viss fastighet utan att undersöka förhållandena närmare. Vad som dock kan sägas är att förutsättningarna oftast är bättre i större tätorter och för fastigheter med många lägenheter. 

För den som vill ansluta sin fastighet med fiber är det viktigt att sätta sig in i de olika typer av tjänsteutbud som olika leverantörer eller operatörer erbjuder. En viktig skillnad är den mellan exklusivitetsavtal och så kallade öppna nät. 

Vid ett exklusivitetsavtal binder fastighetsägaren upp sig till en enda tjänsteleverantör och de boende får på så sätt en begränsad möjlighet att själva välja sin tjänsteleverantör. Å andra sidan brukar sådana avtal ofta innebära att kostnaden blir väsentligt lägre.

Vid så kallade öppna nät finns oftast en kommunikationsoperatör (KO) som erbjuder en plattform där flera olika tjänsteleverantörer i sin tur kan erbjuda sina tjänster till de boende. Det innebär att en boende kan göra ett eget val av tjänsteleverantör. Det är dock viktigt att komma ihåg att den valfriheten oftast innebär en högre kostnad för slutanvändaren.

En annan viktig fråga för en fastighetsägare är hur ett fastighetsnät byggs och används. Det finns olika tekniker men också olika modeller för hur fastighetsnätet kan finansieras.

Bredbandsinkoppling med fiber av mindre flerfamiljshus (upp till ca 12 lägenheter) är en särskild utmaning, eftersom det kräver relativt omfattande installationsarbeten och kostnaden för dessa inte på samma sätt som i större fastigheter kan delas av ett större antal boende. Olika operatörer hanterar frågan om sådana fastigheter på olika sätt och modeller för att möjliggöra fler anslutningar utvecklas. Men det är viktigt att vara medveten om att det kan vara en större utmaning för en mindre flerfamiljsfastighet att bli anslutet. 

Bredband via telefonnätet (xDSL)

En möjlighet som finns i de allra flesta fastigheter är att få bredband via telefonnätet. Kraven på överföringskapacitet har ökat över tid och bredband över telefonnätet är en teknik som fasas ut till förmån för exempelvis fiber.