Hemligt nummer

Om operatörernas tystnadsplikt

arrow Huvudregeln är tystnadsplikt

För den som skaffar ett telefonabonnemang hos en svensk operatör gäller särskilda regler i lagen om elektronisk kommunikation, som är till för att skydda abonnentens personliga integritet. Bland annat har operatörerna tystnadsplikt för en rad uppgifter om abonnenten och dennes telefontrafik. Det innebär att till exempel abonnentens namn, adress eller telefonnummer inte får lämnas ut till någon utomstående. Det ska alltså hållas hemligt. Regeln har dock undantag.

arrow Samtycke

För det första kan en abonnent själv godkänna att dennes uppgifter får lämnas ut. Det gör de allra flesta abonnenter, i många fall utan att de känner till det. I det avtal som man ingår när man tecknar ett abonnemang finns nämligen ofta en rad godkännanden (samtycken) till att vissa uppgifter får lämnas ut för olika ändamål, som till exempel marknadsföring eller nummerupplysning. Eftersom så gott som alla avtal i branschen ser ut på det sättet innehåller telefonkataloger och nummerupplysningstjänster uppgifter om nästan alla abonnemang i Sverige.

arrow Hemligt nummer – återkallat samtycke

Även om man har godkänt att uppgifter lämnas ut genom att skriva under avtalet, så kan man när som helst återkalla sitt samtycke. Operatörerna brukar erbjuda en tilläggstjänst som kallas för ”hemligt nummer” som egentligen innebär att abonnenten inte längre samtycker till att uppgifter lämnas ut för vissa ändamål. Det gäller dock att vara noggrann och ta reda på vilka samtycken som återkallas när tjänsten hemligt nummer beställs. Exempelvis kan hemligt nummer innebära att operatören inte längre får lämna ut uppgifter för nummerupplysningsändamål men att uppgifterna ändå får lämnas ut i marknadsföringssyfte. Den som vill vara säker på sin sak måste läsa igenom sitt abonnemangsavtal och kontrollera vilken behandling av uppgifter som har godkänts. Därefter är det bästa att meddela operatören skriftligen vilka samtycken som återkallas.

arrow Uppgifter som redan lämnats ut

Det är också viktigt att vara medveten om att även om ett samtycke återkallas, är det inte säkert att de uppgifter som redan har lämnats ut automatiskt försvinner. Därför är det viktigt att återkalla samtycket så snart som möjligt om man inte vill att uppgifter ska spridas. Tjänsten hemligt nummer brukar gå att beställa samtidigt som abonnemanget tecknas. Normalt sett ska också nummerupplysningsföretag ta bort uppgifter som de tidigare har fått, om operatören meddelar att abonnenten inte längre vill att uppgifterna ska vara tillgängliga. Men ibland krävs det att abonnenten själv kontaktar nummerupplysningsföretaget för att uppgifterna ska tas bort.

arrow Nummerpresentation

Det är inte alltid självklart att nummerpresentation förhindras med automatik när tjänsten hemligt nummer aktiveras. Även här är det viktigt att höra sig för med operatören vad som gäller. Till exempel visas ofta numret för mottagare av sms och mms, även om avsändaren har hemligt nummer. Men när det gäller vanliga röstsamtal är operatören skyldig att erbjuda abonnenterna möjligheten att förhindra nummerpresentation.

arrow Den du ringt får ta del av ditt nummer

Det finns också undantag i lagen som gör att uppgifter i vissa fall får lämnas ut även om abonnenten inte har godkänt det. Till exempel gäller inte tystnadsplikten för uppgifter om den som ringer ett samtal, gentemot den som tar emot samtalet. Det innebär att även om den som ringer har begärt att numret inte ska visas (skydd mot nummerpresentation) så kan operatören på begäran av mottagaren lämna ut numret till denne. Det kan till exempel ske för att mottagaren ska kunna spåra störande samtal.

arrow Andra undantag

Det finns också andra undantag. För abonnentens egen säkerhet får till exempel SOS Alarm alltid tillgång till uppgifter om namn, adress och telefonnummer för den som ringer 112. I samband med utredningar av brott kan även uppgifter om abonnenter lämnas ut till bland annat polis och åklagare.

arrow Om du byter operatör

Slutligen: vid byte av operatör gäller nya villkor, oavsett om telefonnumret flyttas med från den gamla operatören eller inte. Så om man vill att ett nummer ska förbli hemligt även hos den nya operatören är det viktigt att meddela det i samband med bytet.