Status - bredbandsstöd 2023

Allt bredbandsstöd 2023 är fördelat. Pengarna betalas ut kring den 1 december 2023.

Statistik - 100 procent av tilldelat stöd finns med

 1. Sammanställning - ansökningar och tilldelning i bredbandsstöd år 2023 (100 procent)
 2. Beviljade projekt - Götaland, Norrland, Svealand (100 procent)
 3. Beviljade projekt per kommun (100 procent)
  Flera projekt ligger utspridda över flera kommuner och förekommer därför två eller flera gånger i listan.
 4. Beviljade projekt per län (100 procent)
  Flera projekt ligger utspridda över flera län och förekommer därför två eller fler gånger i listan.
 5. Beviljat belopp per kommun (100 procent)
 6. Beviljat belopp per län (100 procent)
 7. NY SAMMANSTÄLLNING Följ din kommun eller ditt län - antal byggnader som fanns i byggnadsförteckningen, antal som söktes och antal som tilldelades bredbandsstöd (100 procent)

Statistik - 96 procent av tilldelat stöd finns med

Vi valde att gå ut med statistik redan när 96 procent av bredbandsstödet var tilldelat. 

96 procent av 1,22 miljarder i bredbandsstöd år 2023 - nu fördelat (nyhet 17 november)

Bredbandsstöd för år 2023 – allt är fördelat (nyhet 24 november)

2022 års statistik

Vill du komma snabbt till statistiken från 2022 års bredbandsstöd för att eventuellt jämföra något?

Allt bredbandsstöd för år 2022 är fördelat (obs förra årets statistik)

Tidplan för bredbandsstöd år 2024

Tidplan för 2024 års bredbandsstöd finns nu.

Bredbandsstöd år 2024

Statistik – ansökan om bredbandsstöd 2023

 • Ansökningar totalt belopp: 3 378 546 205 kronor.
 • 89 ansökningar med totalt 671 projekt. Fördelat per aktörsgrupp:
  13 ekonomiska föreningar
  42 kommunala bolag
  12 privata bolag
  22 kommuner
 • 37 308 byggnader. Det är från olika delar av landet och det är stora och små projekt.
 • Totalsumma ansökningar fördelat per utlysningsområde:
  Götaland 1 274 863 221 kronor
  Svealand 1 162 529 477 kronor
  Norrland 941 153 507 kronor

Sammanfattning ansökningar – bredbandsstöd 2023, pdf

Statistik per län och och per kommun - se flikarna i nederkant, excel

Vilka aktörer har sökt i vilka kommuner

Vi samlar statistik vartefter på den här webbsidan under hösten. Vi gör webbnyhet och nyhetsbrev om det då det är dags.

Webbnyhet som vi publicerade den 6 september

Om 2023 års bredbandsstöd

Ansökningstiden pågick 17 maj - 28 augusti 2023. Inför 2023 har PTS fått i uppgift av regeringen att fördela drygt 1,2 miljarder kronor i bredbandsstöd. Pengarna måste fördelas innan året är slut. Det är fiberföreningar, stadsnät och operatörer som kan söka. 

Fördelas mellan tre utlysningsområden

Bredbandsstödet fördelas mellan tre utlysningsområden:

 • Norrland 323 843 000 kronor
 • Svealand 418 368 000 kronor
 • Götaland 479 789 000 kronor

Antal byggnader totalt i byggnadsförteckningen

203 959 byggnader finns det totalt i byggnadsförteckningen för 2023 års bredbandsstöd.

Antal byggnader per utlysningsområde, per kommun, per län

Antal byggnader som det går att söka stöd för per utlysningsområde, län och kommun (Excel)

Utlysningsunderlaget

Inför ansökan har alla sökande ombetts att läsa igenom de olika underlagen som sammantaget kallas för utlysningsunderlaget. Där finns krav och villkor som gäller för alla som vill söka stöd och alla som har tilldelas stöd:

Filmer om bredbandsstödet 2023

Den här introduktionsfilmen ger dig generell information om bredbandsstödet 2023.

 

Se även filmen där du i stora drag får reda på det som är nytt och förenklat i år. Nytt och förenklat - bredbandsstöd 2023. 


Presentation: Nytt och förenklat - bredbandsstöd 2023 (Powerpoint)

Nätöversikter – förenklingar

De här förenklingarna ger mindre arbete för er som ansöker. I utvärderingar har de som tidigare har ansökt, efterfrågat ett pedagogiskt verktyg som visar hur en nätöversikt kan se ut.

 • Exempel på nätöversikt finns i vägledningen i PTS portal
 • Krav på att ange avlämningspunkter är borttaget

Noder

Det här ska ni göra i ansökan:

 • Visa nodens plats, kapacitet och att den är driftsatt
 • Hyr ni nod i en annan operatörs nät, visa det i ansökan
 • Varje projekt ska innehålla minst en nod

ERUF-finansierade utbyggnadsprojekt - undantag

Det har gjorts en ändring i förordningen om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Ändringen innebär att du kan söka stöd för utbyggnad från en nod som inte existerar om:

 • Ansökan eller beslut om ERUF-finansiering finns från Tillväxtverket.
 • Ni kan visa att ERUF-projektet avslutas senast samtidigt som bredbandsstödsprojektet.

Maxtak per sökande

PTS har i år infört ett maxtak för hur mycket stöd en aktör kan tilldelas. Syftet med det är bland annat att sprida bredbandsstödet till fler aktörer.

 • En aktör kan tilldelas högst 35 procent av det utlysta stödet i respektive utlysningsområde. Det finns naturligtvis ingen begränsning för hur mycket stöd man kan ansöka om.
 • Maxtaket gäller alla närstående företag, exempelvis dotterbolag i en koncern.

Så här mycket kan en enskild aktör maximalt tilldelas per utlysningsområde:
Norrland 113 345 000 kronor
Svealand 146 429 000 kronor
Götaland 167 926 000 kronor

Intyga befintlig eller planerad bredbandsutbyggnad

I ansökningsformuläret i PTS portal ska du som ansöker om bredbandsstöd år 2023 intyga att det inte finns egen befintlig eller planerad bredbandsinfrastruktur till de byggnader som ansökan avser. Vidare ska du också intyga att det, såvitt du känner till, inte finns annan befintlig bredbandsinfrastruktur till byggnaderna

Extrahjälp i år – amendments

För att underlätta för dig som har sökt bredbandsstöd tidigare, finns nu PTS amendments. Det innehåller de viktigaste ändringarna och tilläggen i 2023 års utlysningsunderlag. Det hjälper dig så att du blir uppdaterad på vad som är nytt för i år.

För dig som söker bredbandsstöd för första gången är det viktigt att läsa hela utlysningsunderlaget och inte bara amendments. Du hittar amendments även inne i PTS portal.

Förbättringar i PTS portal

Vi har gjort PTS portal mer användarvänlig och det är bland annat lättare att hålla koll på meddelanden från PTS.

 • Tydligare flöde mellan stegen i ansökan.
 • Har du glömt att fylla i något, ser du ett tydligt utropstecken när något finns kvar att göra.
 • Meddelanden från PTS ser du numera redan i startfliken.
 • Du kan markera de meddelanden du har läst.

Hjälp längs vägen

 • Du kan ställa frågor och se vad PTS har svarat andra sökande från den 17 maj till 14 augusti. PTS publicerar svar löpande.
 • Du ansöker i PTS portal. Där finns det bland annat ett pedagogiskt dokument som du hittar i vägledningen: Instruktioner till PTS portal - Ansökningar om bredbandsstöd. Följ det.

Skapa en användare i PTS portal

Ska du söka bredbandsstöd för första gången, skapar du en användare i PTS portal. Du ska skicka med en fullmakt som visar att du har rätt att företräda din organisation. Mer information finns i PTS portal.

Delar av stödet år 2023 är EU-finansierat

En del av det bredbandsstöd som fördelas under 2023 är EU-finansierat. I beslutet om tilldelning av stöd kommer det stå om det stöd som ett projekt tilldelats har EU-finansierats.

EU-finansierat bredbandsstöd 2023

Ansökningar och beviljade stödmedel inom ramen för 2020 eller 2021 års utlysning påverkas inte av denna information.

Fakta