Ansökan om bredbandsstöd 2022

12 april fanns utlysningsunderlaget i PTS portal och alla inloggade kunde ställa frågor. 12 maj 2022 öppnade ansökan för 2022 års bredbandsstöd. Sista dagen att ansöka var den 22 augusti.

Utlysningen kallas den period då PTS tar emot ansökningar om stöd för bredbandsutbyggnad. Under den perioden kan du ansöka om bredbandsstöd och du gör det i PTS portal. 2022 hade alla som söker nästan tre veckor mer på sig att ansöka jämfört med 2021.

På gång just nu

Första besluten om bredbandsstöd 2022
PTS beslutade den 19 oktober att drygt 100 projekt tilldelas bredbandsstöd 2022. Granskningen av ansökningarna sker i omgångar under hösten 2022. Fler beslut om tilldelning kommer alltså vartefter. Första besluten om bredbandsstöd 2022 | PTS

De fem delarna i utlysningsunderlaget inför ansökan

Allmän information om PTS bredbandsstöd samt PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2022 beskriver krav och villkor på sökande, ansökan samt utbyggnadsprojektet.

Information om ansökan 2022 ger vägledning då ni ska utforma er ansökan om bredbandsstöd.

Stöd längs vägen

I utlysningsunderlaget finns all information om vilka krav PTS ställer på den sökande, på ansökan samt på utbyggnadsprojektet om 2022 års utlysning.

Som ett stöd på vägen ger PTS läshänvisningar, konkretiseringar och förtydliganden av utlysningsunderlaget.

Håll därför koll på de frågor och svar som PTS publicerar i PTS portal under modulen som kallas ”Frågor och svar”. 

Frågor kunde ställas fram till den 8 augusti. 

Tidplan för bredbandsstöd 2022