Ansökan om bredbandsstöd 2022

Hur gör jag för att ansöka om bredbandsstöd? Redan från 12 april kan du läsa delar av utlysningsunderlaget och ställa frågor i PTS portal. 12 maj 2022 öppnar ansökan för 2022 års bredbandsstöd. Sista dagen att ansöka är den 22 augusti.

Utlysningen kallas den period då PTS tar emot ansökningar om stöd för bredbandsutbyggnad. Under den perioden kan du ansöka om bredbandsstöd och du gör det i PTS portal. I år kommer ni som söker att ha nästan tre veckor mer på er att ansöka jämfört med 2021.

Se webbinariet i efterhand

I efterhand kan du se webbinariet som hölls den 21 april. Antingen En film med presentationen och frågestunden i 52 minuter eller endast filmen med presentationen i 20 minuter.

Läs alla fem delarna i utlysningsunderlaget inför ansökan

Allmän information om PTS bredbandsstöd samt PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2022 beskriver krav och villkor på sökande, ansökan samt utbyggnadsprojektet.

Information om ansökan 2022 ger vägledning då ni ska utforma er ansökan om bredbandsstöd.

Stöd längs vägen

I utlysningsunderlaget finns all information om vilka krav PTS ställer på den sökande, på ansökan samt på utbyggnadsprojektet om 2022 års utlysning.

Som ett stöd på vägen ger PTS läshänvisningar, konkretiseringar och förtydliganden av utlysningsunderlaget.

Håll därför koll på de frågor och svar som PTS publicerar i PTS portal under modulen som kallas ”Frågor och svar”. 

Du kan ställa frågor om årets utlysning fram till den 8 augusti. 

Tidplan för bredbandsstöd 2022