Första besluten om bredbandsstöd 2022

PTS beslutade den 19 oktober att drygt 100 projekt tilldelas bredbandsstöd 2022. Granskningen av ansökningarna sker i omgångar under hösten 2022. Fler beslut om tilldelning kommer alltså vartefter.

- Det är ett digert arbete att granska alla ansökningar. Nu är vi redo med de första besluten om tilldelning för år 2022, säger Jenny Wilke-Blanck, enhetschef på PTS avdelning för bredbandsstöd.

  • Besluten skickas till aktörerna i PTS portal.
  • Fler beslut tas under hösten 2022.
  • PTS ska fördela cirka 1.3 miljarder kronor i bredbandsstöd före årets slut. I denna omgång har 14,2% av stödet fördelats.
  • PTS redovisar statistik kopplat till bredbandsstöd för 2022 i samband med att alla pengar har tilldelats senare i höst.

Fakta om granskningen

PTS tilldelar stöd till de utbyggnadsprojekt som uppfyller alla krav och har lägst genomsnittligt stödbelopp per byggnad, efter avdrag för prioriterade byggnader. Projekt inom respektive landsdel (Norrland, Svealand och Götaland) konkurrerar med varandra tills dess att tillgängliga medel för landsdelen är fördelade.

Blir det stödmedel över i en landsdel, läggs de ihop till en så kallad nationell pott. Alla projekt som ännu inte beviljats stöd konkurrerar i stället med varandra nationellt om de kvarvarande medlen. Bredbandsstödet gäller för år 2022, därför hanteras beslut och utbetalningar före årsskiftet.

Om bredbandsstöd

Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS uppdrag om bredbandsstöd

PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för ett stöd för bredbandsutbyggnad. PTS ska vid hanteringen av stödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glest befolkade områden.

Det ingår i uppdraget att främja att bredbandsstödet får god geografisk spridning över landet. PTS ska även säkerställa att olika aktörer kan komma ifråga för stöd.