Om bredbandsstöd

Årshjul över bredbandsstödsåret.