2022

På den här webbsidan hittar du specifik information för bredbandsstödsprocessen 2022. Du kommer kunna ta del av tidplan för året, vad som sker i vilka processer under året, kraven på dem som ansöker om bredbandsstöd och kraven PTS ställer på utbyggnadsprojektet under 2022 års utlysning samt om handläggning och tilldelning.