Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet

Verksamhetsutövare inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska från den 1 december 2021 utan dröjsmål anmäla detta till PTS.

När den säkerhetskänsliga verksamheten upphört ska även detta anmälas utan dröjsmål till PTS.

Anmälan samt avanmälan av säkerhetskänslig verksamhet görs på blanketten Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet. 

 

Skicka anmälan 

Anmälan skickas till: pts@pts.se eller till:

Adressuppgifter

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 6101, 102 32 Stockholm

Om verksamhetsutövaren bedömer att anmälan innehåller uppgifter vars röjande skulle orsaka skada för Sveriges säkerhet, ska rapporten skickas till PTS med lämpligt säkerhetsskydd.