Beskrivning av telefoninummerplanen och dess principer

"The international public telecommunication numbering plan E.164" är ITU:s (International Telecommunication Unions) rekommendation för hur en nummerplan bör vara uppbyggd. Den nationella nummerplanen är den nationella implementeringen av internationella E.164 nummerplanen.

År 1954 fick Sverige sin landskod 46 av den internationella rådgivande telefonkommittén (C.C.I.F.). Det är ITU i Genève som tilldelar landskoder (CC) till alla världens länder. Du hittar landskoder till övriga länder i världen på ITU:s webbplats.

Telefoninummerplanen visar formatet och strukturen på de nummerserier som används i planen. Dessa nummerserier är uppdelade i grupper, främst genom nationella destinationskoder (NDC) exempelvis riktnummer. På så sätt avgränsas de olika delar som används för identifikation, dirigering och debiteringsändamål för att identifiera abonnenter, användare och tjänster. Telefoninummerplanen innehåller inte prefix, suffix eller annan extra information som behövs för att fullfölja en samtalsuppkoppling. Sådan information, såsom internationellt prefix 00, nationellt prefix 0 och operatörsprefix 95XX, ingår i nummertagningsplanen som anger hur nummerplanen används.

PTS tilldelar enskilda nummer (inom 11-serien och 90-serien) och nummerblock till främst operatörer/tjänsteleverantörer men också andra juridiska personer och näringsidkare genom utfärdande av tillstånd.

Majoriteten av numren i telefoninummerplanen är så kallade E.164-nummer. De är alltså nåbara från alla andra länder genom internationell nummertagning och har en nummerlängd på högst 15 siffror i internationellt format. Utöver E.164-nummer innehåller den nationella telefoninummerplanen även nationella telefonnummer, så kallade inrikesspecifika nummer, som inte är nåbara från andra länder. Här avses främst korta nummer i 11-serien och 90-serien.

Sverige tillämpar en öppen nummertagningsplan med nationellt prefix 0 för telefonnummer med nationella destinationskoder (NDC). En öppen nummertagningsplan innebär att landet är indelat i olika geografiska områden, riktnummerområden. Inom riktnummerområdena räcker det att slå abonnentnumret. En sluten nummertagningsplan innebär att hela telefonnumret slås inklusive den nationella destinationskoden. En sluten nummertagningsplan tillämpas bland annat för mobilnummer Sverige.

Tre grundläggande principer finns för den svenska telefoninummerplanens struktur och hantering:

  • Alla nummerserier ska vara öppna och kunna nås från alla elektroniska kommunikationsnät.
  • Det ska vara möjligt att flytta nummer mellan tjänsteleverantörer, det vill säga genom nummerportabilitet.
  • Det ska i nummerhänseende vara möjligt att nå sådana nät och tjänster hos olika tjänsteleverantörer på likvärdigt sätt.

Olika status i nummerplanerna

I nummerplanerna anges nummerresurserna med en status. Statusen för olika typer av nummerresurser hittar du i PTS e-tjänst Sök i nummerplaner.

Ledig: Nummerresursen är tillgänglig för aktörer att ansöka om hos PTS.

Belagd: Nummerresursen kan inte tilldelas på grund av att den är antingen spärrad eller planerad eller öppnad för specifik tillämpning, som beslutats om i telefoninummerplanen eller i teknisk plan.

Vilande: Nummerresursen är återlämnad, och ska ligga oanvänd under en period innan den kan tilldelas igen. Vilandeperioden är normalt ett halvår (1 år för tekniska koder)

Tilldelad: En aktör har fått tillstånd av PTS med nyttjanderätt att använda nummerresursen.

Reserverad: Allokerad nummerresurs som kan öppnas av PTS och därmed göras tillgänglig för aktörer att ansöka om hos PTS.

Tilldelad nummerkapacitet

För att få information om nummerplanerna och se senaste ändringarna som är gjorda, använd PTS e-tjänst Sök i nummerplaner.

Om ett nummer flyttas med funktionen nummerportabilitetså finns numret hos en annan operatör/tjänsteleverantör än den som PTS ursprungligen tilldelade nummerblocket. Vill du veta vilken den nya operatören är kan du använda PTS e-tjänst Sök operatör.