Telefoninummerplanen

Telefoninummerplanen utformas och utvecklas med hänsyn till rådande regler på marknaden för elektronisk kommunikation i Sverige samt överenskommelser inom EU (Europeiska unionen), CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) och ITU (International Telecommunication Union).

PTS ansvarar för att nummerplaner och ändringar i planerna offentliggörs. Nuvarande telefoninummerplan fastställdes av PTS den 25 november 1994 och har sedan dess kompletterats med ett antal beslut.