Telefonnummers struktur

Internationellt telefonnummer

Ett internationellt telefonnummer består av internationellt prefix, landskod, nationell destinationskod och abonnentnummer. Telefonnumret får vara högst 15 siffror efter det internationella prefixet. I Sverige är det internationella prefixet 00. Exempel: 00 49 69 11651 (Samtal till Tyskland) Internationellt prefix: 00 Landskod: 49 Nationell destinationskod: 69 Abonnentnummer: 11651

Nationellt telefonnummer

Ett nationellt telefonnummer består av nationellt prefix, nationell destinationskod och abonnentnummer. I Sverige är det nationella prefixet 0. Exempel: 08 6785500, Nationellt  prefix: 0, Nationell destinationskod: 8, Abonnentnummer: 6785500. Nationella telefonnummer kan vara geografiska eller icke geografiska.

Geografiska nummer

Sverige är uppdelat i 264 riktnummerområden. Riktnummerområdenas geografiska omfattning är samma för alla operatörer/tjänsteleverantörer. Riktnumret består av nationellt prefix 0 följt av en, två eller tre siffror. Exemplet ovan visar riktnumret för Stockholmsområdet, 08.

Icke geografiska nummer

Icke geografiska nummer är exempelvis nummer som börjar på 020 (frisamtal), 0900, 0939, 0944 (betalsamtal), 010 (geografiskt oberoende tjänster), 070, 072, 073 och 076 och 079 (mobiltelefoni), 074 (personsökning) och 077 (tjänster med delad kostnad). Dessa nummer är inte geografiskt begränsade.

Inrikesspecifika nummer

Inrikesspecifika nummer är telefonnummer i en nationell nummerplan, som endast används i den nationella nummertagningsplanen. Ett sådant nummer kan inte nås från utlandet, tillhör inte den internationella E.164-nummerplanen och överensstämmer inte med strukturen för de internationella E.164-nummer enligt ITU-T rekommendation E.164. Exempel på ett inrikesspecifikt nummer är 118XYZ som används för nummerupplysning. Nätinterna nummer och nummer för operatörsspecifika tjänster (078-serien) är också exempel på inrikesspecifika nummer.

Nätinterna nummer

Nätinterna nummer är nummer som används inom mobilnäten för att få tillgång till operatörerens/tjänsteleverantörens nätinterna tjänster. Ett exempel på ett sådant nätinternt nummer är det tresiffriga nummer abonnenten slår för att komma till sin operatörs mobilsvar.

Nummer för operatörsspecifika tjänster

Nummerserien som börjar med 078 används för operatörsspecifika tjänster. Dessa tjänster är kopplade till operatörens/tjänsteleverantörens relationer med sina egna abonnenter och därmed bara nåbara för dessa.

Abonnentnummerlängd

Abonnentnummerlängden för geografiska telefonnummer kan vara fem-, sex-, sju- eller åttasiffrigt och kan variera inom samma riktnummerområde. För mobilnummer är abonnentnummerlängden alltid sju siffror.

Riktnummer

Här finns information om Sveriges alla riktnummerområden.

Riktnummerområden – sorterade i nummerordning
Riktnummerområden – sorterade i bokstavsordning    

Hur skriver man ett telefonnummer

Det finns inga regler om hur du ska skriva ett telefonnummer. Däremot finns rekommendationer i Institutet för språk och folkminnens Svenska skrivregler 2017 och i Myndigheternas skrivregler. Internationella teleunionen (ITU) har också tagit fram ITU-T:s rekommendation E.123.

Spärrtjänst för nummer

Läs mer om operatörernas skyldighet att erbjuda spärrar av nummer.