Kalkylarbete broadcasting

PTS har fastställt att Teracom ska tillämpa en kostnadsorienterad prissättning för tillhandahållande av grossistprodukt för distribution av fri-tv respektive nationell analog ljudradio.

Teracom ska beräkna det kostnadsorienterade priset i enlighet med den så kallade FDC-modellen med avseende på faktiska (bokförda) historiska kostnader. I det kostnadsorienterade priset ska rimlig avkastning på kapitalinvesteringen ingå. Beräkningen av avkastningen på investerat kapital ska baseras på den så kallad CAPM (Capital Asset Pricing Model) med användning av en kalkylränta enligt WACC (Weighted Average Cost of Capital).


2019-03-29

PTS inleder samråd om utsändning av fri-tv och analog ljudradio via marknät. Förslagen till beslut inkluderar även förslag på en uppdaterad kalkylränta (WACC).

Senast den 26 april ska synpunkterna ha inkommit skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se. För att ta del av samrådsunderlaget, klicka här.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS uppdaterar kalkylräntan på marknaderna för marksänd fri-tv och marksänd analog ljudradio
2014-11-10

Från och med den 6 november 2014 gäller en ny uppdaterad kalkylränta (WACC) avseende marknaderna för:

  • den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av fri-tv-innehåll via marknät till slutanvändare, och
  • den nationella grossistmarknaden för nationell analog ljudradio via marknät till slutanvändare.

Den nya kalkylräntan är 8,0 procent.