Prisreglering

PTS arbetar med prisreglering av det fasta nätet, mobilnätet och broadcasting.

PTS kalkylarbete

Nyheter

2019-02-18 PTS senarelägger operatörsmöte 21 februari

Klicka här för att läsa mer.

2019-02-06 PTS bjuder in till operatörsmöte kring kalkylmodell och kalkylränta (WACC)

Inom ramen för PTS arbete med att pröva behovet att uppdatera kalkylmodellerna för mobila och fasta nät, översikt av kalkylräntan för broadcasting och fasta och mobila kalkylmodellerna, samt PTS pågående arbete med Eurorate FTR och MTR, inbjuds alla operatörer att delta i ett informationsmöte som PTS anordnar med anledning av de förändringar inom dessa områden som kan bli aktuella under 2019 och de kommande åren.

Tid: Torsdagen den 21 februari 2019, kl. 13.00 – 16.00
Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm
Anmälan: senast den 15 februari till mattias.wellander[a]pts.se

Ange namn och organisation/företag.

Varför prisreglering?

Konkurrensproblem

Det finns konkurrensproblem på marknaden för elektronisk kommunikation. PTS arbetar därför med att sätta upp regler för att skapa en förutsägbar och jämn spelplan för samtliga marknadsaktörer. I förlängningen skapar detta bättre utbud och valmöjligheter för konsumenterna.

Skyldighetsbeslut

EU-kommissionen har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska besluta om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa. Skyldighetsbesluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation.

Arbetet med att identifiera vilka operatörer som har betydande marknads­inflytande och sedan ålägga dem skyldigheter är PTS starkaste medel för att öka konkurrensen.

Kostnadsorienterade priser

Av PTS skyldighetsbeslut framgår bland annat att där PTS funnit det lämpligt ska operatörer med betydande marknadsinflytande hålla kostnads­orienterade priser gentemot andra operatörer.

För att räkna ut vad som är ett kostnadsorienterat pris använder PTS en kostnadsredovisningsmetod.

Observera att PTS inte reglerar slutkundspriser, dvs. de priser som konsumenter betalar, utan endast (i vissa fall) priser mellan operatörer.