Prisreglering

PTS arbetar med prisreglering av det fasta nätet, mobilnätet och broadcasting.

Varför prisreglering?

arrow Konkurrensproblem

Det finns konkurrensproblem på marknaden för elektronisk kommunikation. PTS arbetar därför med att sätta upp regler för att skapa en förutsägbar och jämn spelplan för samtliga marknadsaktörer. I förlängningen skapar detta bättre utbud och valmöjligheter för konsumenterna.

arrow Skyldighetsbeslut

EU-kommissionen har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska besluta om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa. Skyldighetsbesluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation.

Arbetet med att identifiera vilka operatörer som har betydande marknads­inflytande och sedan ålägga dem skyldigheter är PTS starkaste medel för att öka konkurrensen.

arrow Kostnadsorienterade priser

Av PTS skyldighetsbeslut framgår bland annat att där PTS funnit det lämpligt ska operatörer med betydande marknadsinflytande hålla kostnads­orienterade priser gentemot andra operatörer.

För att räkna ut vad som är ett kostnadsorienterat pris använder PTS en kostnadsredovisningsmetod.

Observera att PTS inte reglerar slutkundspriser, dvs. de priser som konsumenter betalar, utan endast (i vissa fall) priser mellan operatörer.