Identifiera samhällsviktig tjänst

Företag ska själva identifiera om de levererar en samhällsviktig tjänst enligt NIS-lagen. Flera kriterier ska vara uppfyllda och MSB:s föreskrifter ger vägledning.

Inom digital infrastruktur ingår vissa leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner. Särskilda kriterier ska vara uppfyllda för att anses vara leverantör av samhällsviktig tjänst inom digital infrastruktur. Några av kriterierna är följande:

  • Leverantören ska vara etablerad i Sverige.
  • Leveransen av den samhällsviktiga tjänsten ska vara beroende av nätverk- och informationssystem.
  • En incident i nätverks- och informationssystemet skulle medföra en betydande störning vid tillhandahållandet av den samhällsviktiga tjänsten.


Föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beskriver kriterier som ska vara uppfyllda (kapitel 3) samt tröskelvärden för om en incident medför betydande störning (kapitel 9).

MSB:s föreskrifter om anmälan och identifiering

Anmäla verksamhet

Om er verksamhet stämmer in på de grundläggande punkterna i MSB:s föreskrifter omfattas er verksamhet av NIS-regleringen och ni ska anmäla er verksamhet till PTS. Anmälningsplikten gäller från den 1 november 2018.

Vägledning för att identifiera och anmäla samhällsviktig tjänst enligt NIS

MSB har tagit fram en vägledning för att underlätta anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen. 

MSB:s vägledning om anmälan och identifiering