Identifiera samhällsviktig tjänst

Företag ska själva identifiera om de levererar en samhällsviktig tjänst enligt NIS-lagen. Flera kriterier ska vara uppfyllda och MSB:s föreskrifter ger vägledning.

Inom digital infrastruktur ingår vissa leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner. MSB:s föreskrifter om anmälan och identifiering  (se kapitel 3 och 9) definierar vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att anses vara leverantör av samhällsviktig tjänst inom digital infrastruktur.

Några av kriterierna är följande:

Om er verksamhet stämmer in på dessa grundläggande punkter omfattas er verksamhet av NIS-regleringen och ni ska anmäla er verksamhet till PTS.

Anmälningsplikten gäller från den 1 november 2018.

Anmälningsblankett och mer information om anmälan. 

För ytterligare information om anmälan och identifiering se MSB:s vägledning för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen.