Uppdaterad inriktningsplan för spektrumhantering

2023-11-30

Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i sin inriktningsplan hur vi planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Bland nyheterna märks fler frekvenser till trådlösa mikrofoner och järnvägskommunikation.

Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om vårt arbete med spektrumtilldelningar. Den uppdaterade inriktningsplanen innehåller flera aktuella förändringar. Här är några exempel:

  • Vi utökar frekvensutrymmet för trådlösa mikrofoner (PMSE) från nuvarande 823–832 MHz till 821,5–832 MHz. Detta genomför vi genom en uppdatering i våra föreskrifter om undantag från tillståndsplikt, och i enlighet kommande EU-beslut.
  • Vi planerar att tillgängliggöra frekvensbandet 1900–1910 MHz, i tillägg till 874,4–880,0 MHz och 919,4–925,0 MHz, för framtida kommunikationssystem för järnväg (FRMCS).
  • Harmoniseringen av frekvensbandet 2300–2400 MHz har under året uppdaterats i ett ECC-beslut (European Communications Committee), för att även inkludera 5G och aktiva antennsystem.

Vi utreder just nu även delar av 1800 MHz-bandet inför planerad tilldelning under 2025.

Läs mer om vilka ytterligare frekvensband vi utreder och ta del av inriktningsplanen på vår webbplats.

Mer information

Marie Broström, enheten för spektrumförädling: 08-678 57 12
Tor Eriksson, enheten för spektrumförädling: 08-678 57 73