Radio


Den 30 mars skickar Post- och telestyrelsen (PTS) ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradiotillstånd.

30 mars 2021


PTS samråder vissa utredningspunkter och preliminära förslag om inriktningar för tilldelning av frekvensbanden.

25 mars 2021


Den 11 mars skickar Post- och telestyrelsen (PTS) ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradio- och flygradiotillstånd.

11 mars 2021


Myndigheten har tagit fram förslag till hur man kan fördela 50 miljoner kronor under två år, enligt ett uppdrag från regeringen.

19 februari 2021


Förändringarna ger möjlighet till högre överföringskapacitet för radiolänk.

18 februari 2021


I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har radiotillstånd.

11 januari 2021


Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

28 december 2020


Frekvenstilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden återupptas den 19 januari 2021.

18 december 2020


Föreskrifterna om undantag från tillståndsplikt träder i kraft 1 januari 2010.

17 december 2020


Kammarrätten har beslutat att upphäva förvaltningsrättens beslut om att inhibera vissa villkor i PTS beslut inför kommande 5G-auktion.

16 december 2020