PTS tar emot synpunkter på allmän inbjudan del 1 inför auktion i 1800 MHz-bandet

2024-03-25

Post- och telestyrelsen (PTS) ska tilldela tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet. Nu inleder myndigheten ett samråd av bland annat förslaget till Allmän inbjudan del 1.

Tilldelningen avser nationella blocktillstånd i de delar av 1800 MHz-bandet där de nuvarande tillstånden går ut 2027

Auktion i slutet av 2025

Enligt förslaget till Allmän inbjudan del 1 kommer auktionen att inledas i november 2025. Sista datum för att ansöka om tillstånd är den 30 september 2024.

Den föreslagna inbjudan innehåller information om bland annat process och ansökan, skydd av Sveriges säkerhet vid användning av radiosändare och PTS samråd av ansökningar med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Under det första halvåret 2025 kommer PTS återkomma med Allmän inbjudan del 2. Detta dokument kommer att innehålla exempelvis auktionsregler, eventuella regler om konkurrensfrämjande åtgärder (spektrumtak) och villkor som tillstånden att använda radiosändare kommer att förenas med.

Synpunkter senast 26 april 2024

PTS välkomnar nu synpunkter på beslutet att begränsa antalet tillstånd, beslutet att utfärda allmän inbjudan och Allmän inbjudan del 1 till ansökan. Senast den 26 april ska synpunkterna ha kommit in till PTS. Synpunkter skickas till 1800MHz@pts.se.

Samråd inför auktion i 1800 MHz-bandet

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55
Anna Beckius, PTS enhet för spektrumanalys, 070-288 44 28