2023


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu ett samråd av samtliga villkor för tillstånden i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden, samt regler för auktionsförfarandet. Senast den 27 februari har intressenter möjlighet att lämna synpunkter.

27 januari 2023


Koordinering med befintliga blocktillstånd i frekvensutrymmet krävs vid nya ansökningar.

16 januari 2023


I dag skickar Post- och telestyrelsen (PTS) ut den första omgången av en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har radiotillstånd.

11 januari 2023