2023


Nu publicerar Post- och telestyrelsen (PTS) regler och villkor för tilldelningen av tillstånd i 900 MHz- , 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Detta innebär att PTS tar nästa steg inför genomförandet av auktionen som syftar till en effektiv användning av frekvenser som bidrar till den fortsatta digitaliseringen av Sverige.

26 april 2023


I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradioradiotillstånd. Ta gärna del av uppdaterad information om faktureringen på vår webbplats.

5 april 2023


RSPG har tagit fram förslag på åtgärder för hur spektrumförvaltningen kan bidra till att minska klimatförändringarna. Förslagen nu ute på konsultation.

29 mars 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) skickar den 22 februari ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradio- och flygradiotillstånd. Ta gärna del av uppdaterad information om faktureringen på vår webbplats.

22 februari 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu ett samråd av samtliga villkor för tillstånden i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden, samt regler för auktionsförfarandet. Senast den 27 februari har intressenter möjlighet att lämna synpunkter.

27 januari 2023