2024


I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradio- och flygradiotillstånd. Ta gärna del av uppdaterad information om faktureringen på vår webbplats.

14 februari 2024


PTS ska tilldela tillstånd att använda radiosändare i frekvensbandet 1800 MHz genom auktion. Auktionen är planerad att starta under kvartal fyra 2025. Nu presenterar PTS inledande information om tilldelningen.

5 februari 2024


Om du har frågor om din faktura, ta del av mer information på vår webbplats.

10 januari 2024