Ansökan om nummerresurser

Operatörer/tillhandahållare som ska erbjuda olika typer av elektroniska kommunikationstjänster som kräver tillgång till nummerresurser kan ansöka om sådana hos PTS. Den svenska telefoninummerplanen har begränsad kapacitet. Därför måste tilldelad kapacitet utnyttjas effektivt av operatörerna för att säkerställa tillgången.

Nummertilldelning i Sverige görs huvudsakligen med en nummerlängd av en inledande nolla plus 9 siffror (NDC + abonnentnummer).

PTS tilldelar nummer i block om 100, 1 000, 10 000 eller 100 000 nummer beroende av typ av nummerserie. Slutanvändaren får sitt abonnentnummer av operatören. Även enstaka nummer tilldelas av PTS då det gäller till exempel nummer för nummerupplysning (118 XYZ) och nationella företagsnummer (90 XYZ).

Ansökan

Ansökan om nummerresurser görs via PTS e-tjänst. Mer information om tilldelning av nummerresurser och vägledning för ansökan finns i vägledningen och PTS föreskrift PTSFS 2023:1.

I många fall behöver anmälan göras till PTS innan nummeransökan görs. Mer information om anmälningsplikten.


Ansökan om telefonnummer (förutom 90-serien) och operatörsprefix

Förutom att använda PTS e-tjänst för att ansöka om nummer går det också att använda nedanstående ansökningsblanketter.

Ansökan om nummer i 90-serien

Frågor och svar om nationella företagsnummer i 90-serien

Ansökan om koder ur tekniska planer

Ansökan om koder ur tekniska planer kan göras via PTS e-tjänst.

Mer information om tekniska planer samt vägledning för ansökan (Där finns även ansökningsblanketter som ett alternativ till e-tjänsten).

Överlåtelse av nummertillstånd

Förutom att använda PTS e-tjänst  för att ansöka om överlåtelse av nummertillstånd går det också att använda nedanstående ansökningsblanketter. 

Återlämning av nummertillstånd

Vid återlämning av nummerresurser ska nedanstående blankett användas

E-tjänster för nummer

PTS nummertjänster

  • Sök operatör – kolla vilken operatör ett visst telefonnummer hör till.
  • Sök i nummerplan – här kan du göra olika sökningar i nummer­planerna.
  • Ansökan om nummer­resurser – ansök om, överlåt och återlämna nummer­kapacitet (kräver e-legitimation).
  • Ansökan om teknisk kod – ansök om, överlåt och återlämna koder ur tekniska planer (kräver e-legitimation).
  • Visa nummerresurser – se din organisations tilldelade nummer­resurser (kräver e-legitimation).
  • Administrera konto – här kan du som administratör lägga till, ändra eller ta bort användare (kräver e-legitimation).

För att kunna använda de e-tjänster som kräver e-legitimation måste företaget vara registrerat hos PTS och ha angett en kontaktperson (med person­nummer). Kontaktpersonen ska kunna identifiera sig med e-legitimation.

I anmälningsblanketten eller uppdateringsblanketten för anmälningspliktig verksamhet enligt 2 kap. lagen om elektronisk kommunikation kan ni ange personnummer till den person på ert bolag som ska ha tillgång till e-tjänsterna som kräver inloggning. Vill ni att fler än en person ska kunna ha tillgång till e-tjänsten lägger ni därefter upp dessa själv.