PTS säkerhetsforum 2022

Under 2022 införs nya regler enligt lagen om elektronisk kommunikation. Påverkas din organisation av de nya reglerna? Boka in den 6 april då vi berättar mer om förändringarna, och om andra aktuella frågor inom säkerhetsområdet.

För tredje gången arrangeras PTS säkerhetsforum.

PTS säkerhetsforum 2022 kommer bland annat att handla om nya lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och om PTS säkerhetsföreskrifter. Vi informerar om de största förändringarna i och med att EU:s nya telekomregler införs i svensk lag. Vi tar även upp andra aktuella frågor inom säkerhetsområdet.

Datum: Den 6 april 2022. Boka in en heldag i din kalender!

Plats: Vår förhoppning är att det kommer att finnas möjlighet till fysisk närvaro. Det kommer att vara möjligt att delta digitalt under vissa delar av dagen. Hur PTS säkerhetsforum genomförs avgörs av corona-situationen och beslut fattas närmare datum för forumet.

Vem kan delta: PTS säkerhetsforum vänder sig i första hand till internettjänsteleverantörer, mobiloperatörer, tillhandahållare av infrastruktur för allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, tillhandahållare av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster (meddelandetjänster som exempelvis messanger) samt tillhandahållare av samhällsviktiga och digitala tjänster enligt NIS-direktivet.

Även myndigheter eller andra som jobbar med närliggande områden kan vara intresserade av att delta.

Anmälan: För att delta på PTS säkerhetsforum 2022 behöver du anmäla dig. Anmälan öppnar runt den 1 februari 2022.

Mer information och frågor

Mer information om program kommer längre fram, följ oss på Twitter eller Linkedin för att uppdatera dig om innehållet.

Frågor: kontakta oss på sakerhetsforum@pts.se