Robust kommunikation

Lika nödvändigt som telefoni och internet är för dagens samhälle, är den digitala infrastruktur som är förutsättningen för elektronisk kommunikation. Tillsammans tar vi ansvar för robust kommunikation i Sverige.

För dig som operatör

Som operatör spelar du en viktig roll i skyddet för elektronisk kommunikation i Sverige. Här kan du läsa mer om vad du ska och kan göra, hitta användbara tjänster, samt ansöka om stöd för robusthetshöjande åtgärder.

Möjligheter och skyldigheter för dig som operatör
Illustration samhällsviktiga sektorer

Söka stöd för robusthetshöjande åtgärd

Som operatör har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för robusthetshöjande åtgärder. Det finansiella stödet gäller för åtgärder som bidrar till att höja förmågan att motstå svåra påfrestningar på samhället.

Så här ansöker du som operatör om robusthetshöjande medel

Därför behövs robust kommunikation

Naturkatastrofer eller sabotage. Hoten mot elektronisk kommunikation kan vara mångfasetterade och mer eller mindre förväntade. Därför är det av absolut största vikt att både ha hög beredskap i förebyggande syfte och vidta rätt åtgärder om skadan är framme.

Hotbilder

PTS åtgärder för robust kommunikation

PTS uppgift är att arbeta för säkrare elektroniska kommunikationer i både freds-, kris- och beredskapstider. Basen för vårt arbete är att vi finansierar åtgärder som stärker infrastrukturen för elektroniska kommunikationer, för att på så sätt minska risken för allvarliga händelser. Målet är att genomföra åtgärder som hela samhället har nytta av. Oavsett situation.

Robusthetshöjande åtgärder

Samhällets ansvar

För att säkerställa en säker och pålitlig kommunikation i Sverige, behöver hela samhället ta ett gemensamt ansvar. Från staten till operatörerna.

Gemensamt ansvar för robust kommunikation