Robusthetshöjande åtgärder

PTS arbetar kontinuerligt med att stärka robustheten och tåligheten i näten för elektronisk kommunikation. Vi bedriver arbetet genom flera olika åtgärder, försök och tester i samarbete med marknadens aktörer.

PTS strävar efter att genomföra åtgärder som samhället har nytta av oavsett situation. Exempel på aktuella insatser för robust kommunikation berör kraftförsörjning, reservel, redundans och kvalitet. Det handlar även om åtgärder som stärker motståndskraften mot allvarliga hot, skydd mot terrorism och andra aktiviteter som kan hota Sveriges säkerhet.

Fotografi som visar kabel som läggs i vattnet

Operatörer kan ansöka om stöd

PTS har under 2021 ett anslag om 100 miljoner kronor som ska gå till robusthetshöjande åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt 74 miljoner kronor för åtgärder för höjd beredskap inom elektronisk kommunikation och post. Det vill säga, stöd och resurser till operatörer som bidrar till att höja förmågan att motstå svåra påfrestningar på samhället. 

Ansökan om robusthetshöjande medel

Här finns mer information om operatörers möjlighet att ansöka om stöd för robusthetshöjande åtgärder.