PTS säkerhetsforum

Mötesplats för information och dialog om aktuella säkerhetsfrågor.

PTS säkerhetsforum är en mötesplats för dig som ansvarar för informationssäkerhet, driftsäkerhet eller säkerhetsskydd hos operatörer och leverantörer i telekombranschen. Vi diskuterar gemensamma utmaningar och aktuella säkerhetsfrågor.