Konverserande gränssnitt för alla – PTS femtonde innovationstävling

PTS femtonde innovationstävling pågick under större delen av 2018 och det kom in 84 ansökningar. Totalt utsågs åtta vinnare som får dela på 21,4 miljoner kronor för att utveckla sina innovativa lösningar inom talteknologi och konverserande gränssnitt.

Den 28 februari 2018 hade PTS femtonde innovationstävling utlysning. Vid ansökningsperiodens slut den 27 mars samma år hade 84 ansökningar kommit in. Av dessa valdes 14 projekt vidare till steg 1 av tävlingen: prototypfasen. Där fick varje sökande pröva sin idé vidare genom att ta fram en prototyp som sedan presenterades för en expertgrupp av både PTS-representanter och externa experter. Tillsammans har dessa personer kompetens inom innovation, affärsmodellering, projektmetodik, talteknologi och funktionshinderområdet.

Genom en sammanvägd bedömning av prototypen samt resultat och insikter från prototypfasen valdes sedan sju projekt ut till steg 2: finansiering av projektgenomförande. Ytterligare fyra bidrag var då fortfarande i prototypfasen och utvärdering av dessa har skett under våren 2019 och resulterade i att en av dessa fyra utsågs till ytterligare en vinnare.

Stötta kommunikation mellan människor

Syftet med innovationstävlingen Konverserande gränssnitt för alla var att hitta och bidra till att utveckla innovativa lösningar baserade på talteknologi,  som stöttar kommunikation mellan människor. Tjänsterna ska passa alla, även personer med funktionsnedsättning.  De ska bidra till en bättre vardag för personer som bor eller verkar i Sverige och som använder svenska som språk.

Innovationstävlingens åtta vinnare

Åtta projekt tilldelades finansiering på totalt 21,4 miljoner kronor. Maxtaket för finansiering var tre miljoner kronor per projekt.

arrow Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet

Projekttitel: Ökad tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättning genom taligenkänning

Projektbeskrivning: Utveckla ett system som ersätter/kompletterar skrivtolkning i undervisning, där simultantolkar återtalar texten utan den belastning skrivtolkar upplever.

Läs mer om projektet.

Se en film om projektet. 

Se en syntolkad film om projektet.

arrow Lingsoft

Projekttitel: Lingsoft Delta - en lösning för tillgängliga webbsändningar

Med hjälp av språkteknik som taligenkänning har Lingsoft utvecklat en plattform för tillgängliga webbsändningar.

Startdatum: 1 mars 2019

Slutdatum: 31 oktober 2020

Läs mer om projektet.

Se en film om projektet. 

Se en syntolkad film om projektet.

Läs projektets slutrapport

arrow Netmore

Projekttitel: Dialog-baserad virtuell reception och växeltelefonist för besökare till företag och flerbostadshus.

Netmore har utvecklat en prototyp som möjliggör för företag och flerbostadshus att erbjuda en virtuell telefonist/portvakts/receptionisttjänst.

Startdatum: 1 februari 2019

Slutdatum: 31 maj 2020

Läs mer om projektet.

Se en film om projektet. 

Se en syntolkad film om projektet.

Läs projektets slutrapport

arrow Tangar technologies

Projekttitel: Tangar – Inomhusnavigering i dagligvaruhandel med ett konverserande gränssnitt.

Tangar utvecklar ett unikt inomhusnavigeringssystem som med hjälp av mobilens kamera gör det möjligt att hitta och söka i stora lokaler, ex fysiska butiker.

Startdatum: 1 mars 2019
Slutdatum: 15 mars 2020

Läs mer om projektet.

Se en film om projektet. 

Se en syntolkad film om projektet.

Läs projektets slutrapport.

arrow Transistor

Projekttitel: T-TALK Next Generation

Projektbeskrivning: En lösning för att uppfatta, förstå och minnas talad kommunikation med fler sinnen när hörsel, ljudmiljö, kognition och språk utgör en begränsning.

Startdatum är 1 mars 2019

Slutdatum är den 23 april 2021

Läs mer om projektet.

Se en film om projektet. 

Se en syntolkad film om projektet.

Läs projektets slutrapport

arrow Voxo

Projekttitel: Talande chatbot för tillgängliggörande av bankärenden.

Voxo har utvecklat VICE (Voxo Intelligent Conversation Engine) en talande chatbot som hjälper bank och försäkringskunder att utföra sina ärenden dygnet runt, utan väntetid, i hemmet eller på resande fot.

Startdatum: 1 maj 2019

Slutdatum: 7 december 2020

Läs mer om projektet.

Se en film om projektet. 

Se en syntolkad film om projektet.

Läs projektets slutrapport

arrow Wikimedia Sverige

Projekttitel: Talresursinsamlaren – För ett tillgängligare Wikipedia genom Wikispeech

Projektbeskrivning: Genom Wikispeech samlas fritt licensierad svensk talresurser in för talbaserade tillgänglighetslösningar.

Läs mer om projektet.

Se en film om projektet. 

Se en syntolkad film om projektet.

arrow Kungliga tekniska högskolan (KTH) – Funkbot

Projekttitel: Funkbot

Projektet syftar till att skapa en mobiltelefon-app som hjälper användare med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) att navigera i en stad. Personer med NPF har stora utmaningar när det kommer till att orientera sig och utföra ärenden i komplexa stadsmiljöer, beroende på en bristande förmåga att processa information och sortera intryck.

Projektet har genomförts av KTH i samarbete med företaget Liquid Media och Riksförbundet Attention, som är landets största intresseorganisation för personer med NPF och deras anhöriga.

Den teknologi som utvecklats under projektet fortsätter att förbättras för att kommersialiseras av Liquid Media. 

Projektet genomfördes i två etapper.

  • Etapp 1: 1 januari–30 april 2019
  • Etapp 2: 1 augusti–31 oktober 2021

Vill du ta del av projektets slutrapport, kontakta PTS via innovation@pts.se.