Betaltjänster för alla - PTS sjuttonde innovationstävling

PTS sjuttonde innovationstävling avslutades den 25 februari 2021. De fyra vinnarna, som utsågs i början av juni 2021, får tillsammans dela på 7 667 819 miljoner kronor. Vinnarna är Funktionsrätt Skåne, HiQ, Intuicell och Treddy.

Med innovationstävlingen "Betaltjänster för alla" vill PTS få fram innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster oavsett funktionsförmåga. Tävlingen var öppen mellan den 7 december 2020 och den 25 februari 2021.

PTS fick totalt in 25 ansökningar som granskats av såväl ett internt som ett externt expertråd. Det externa rådet bestod av sju experter kunniga inom områden såsom affärsutveckling och entreprenörskap, digital innovation och tillgänglighet.

Den 2 juni 2021 beslutade Dan Sjöblom, PTS generaldirektör, om de fyra vinnarna som tillsammans får dela på 7 667 819 miljoner under en period om 1,5 år.

De vinnande projekten får dessutom möjlighet att gå kurser inom områden som försäljning, affärsmodellering och marknadsföring.

Innovationstävlingens vinnare

Här kan du läs mer om de vinnande projekten. 

HiQ genomförde inte sitt projekt på grund av ändrade förutsättningar.

Bakgrund till tävlingens tema

Näthandeln och utnyttjandet av olika betaltjänster har på senare år ökat rejält samtidigt som kontantanvändningen sjunkit snabbt.

I takt med utvecklingen upplever många med funktionsnedsättning – och även äldre människor – svårigheter med att e-handla, betala fakturor, använda internetbanken och att komma igång med e-legitimation för att identifiera sig och godkänna betalningar. Gapet ökar till de som är bekväma med att betala digitalt.

Vi vill se lösningar som underlättar för användaren att genomföra en digital betalning på datorn eller i mobilen. Lösningarna ska bidra till att öka tryggheten i att använda tjänsterna.

Målgrupp för tävlingen är organisationer med förmåga att ta fram relevanta lösningar inom betaltjänstområdet. Det ska vara innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster på ett enklare och tryggare sätt oavsett funktionsförmåga. Projektförslagen ska vara inriktade mot att ta fram färdiga tjänster, produkter eller utbildningsinsatser. Dessa kan vara nya eller vara en vidareutveckling av befintliga.

Vid utvärderingen har PTS tagit hänsyn till en mängd kriterier. Exempelvis i vilken grad de föreslagna lösningarna bidrar till en långsiktig nytta för tävlingens målgrupper, om lösningarna är innovativa och realistiska att nå ut med till marknaden, om de skulle kunna användas även vid brist på mobiltäckning, om projekten är tydligt avgränsade och att tillgänglighetsperspektivet är tillräckligt starkt.

Innovationstävlingen är stängd

Sista ansökningsdag var den 25 februari kl 16.00 2021. 

Mer information

Mejla innovation@pts.se eller ring tfn: 08-678 55 52.