Referensgrupp Internet Governance

PTS är ordförande för referensgruppen gällande Internet Governance (RGIG).

Öppet forum

RGIG är ett öppet forum för intressenter inom området internets styrning och förvaltning (Internet Governance). Syftet med RGIG är att ge möjlighet till informationsutbyte och diskussion av internetrelaterade frågor och svenska ståndpunkter inför relevanta internationella möten.

RGIG-möten arrangeras tre gånger per år med PTS som ordförande. Exempel på deltagare är representanter för Internet Community (till exempel Internetoperatörer, aktörer inom domännamnssystemet), Infrastrukturdepartementet, forskningsvärlden och myndigheter.

E-postlista

Kopplat till RGIG finns en e-postlista som används för information och diskussion mellan och inför de fysiska mötena.

Är du intresserad av att delta i referensgruppens arbete och vara med på e-postlistan? Kontakta Monica Blomström via monica.blomstrom@pts.se.

Här finns minnesanteckningar och andra dokument från gruppens möten. Dokumenten är i pdf-format och öppnas i nya fönster.

2024

RGIG-möte 2024-02-21

2023

RGIG-möte 2023-10-10

RGIG-möte 2023-06-08

RGIG-möte 2023-03-06

2022

RGIG-möte 2022-09-09

RGIG-möte 2022-06-03

RGIG-möte 2022-02-24

2021

RGIG-möte 2021-10-14

RGIG-möte 2021-06-09

RGIG-möte 2021-03-17

2020

RGIG-möte 2020-10-09

RGIG-möte 2020-06-15

RGIG-möte 2020-02-21

2019

RGIG-möte 2019-10-23