Samverkan via dialog, nätverk och träffar

Vi tror på samverkan, dialog och användarperspektiv i vårt arbete det att öka den digitala delaktigheten.

På PTS arbetar vi med att öka fokus på användarperspektivet både i vårt eget arbete och hos andra aktörer. Därför vill vi skapa forum och möjligheter för kontinuerlig och fördjupad dialog med användare.

Det är viktigt för oss att samverka med organisationer och samhällsviktiga aktörer. Vi gör det för att öka kunskapen, förståelsen och engagemanget i gemensamma frågor. Vi bidrar med våra lärdomar och erbjuder verktyg och vägledning.

Vi medverkar också i olika nätverk och deltar i sammanhang som har fokus på digitalisering och samhällsfrågor. Både för att sprida information och för att lära oss mer om hur vi kan bidra till ökad tillgång till digitaliseringens möjligheter.

Tangent på tangentbord Metodstöd för att arbeta nära användaren

Här delar vi med oss av metodguider, erfarenheter och vägledande tips till andra aktörer som också vill fokusera på användarmedverkan.

Personer diskuterar på ett möte Nätverk där PTS medverkar

Här finns några av de nätverk som PTS engagerar sig i, inom området digital delaktighet och tillgänglighet.

Ung kvinna med dator Kunskapsbank: rapporter, studier, kartläggningar

Här finns en översikt över rapporter, studier och kartläggningar som PTS genomfört inom området tillgänglighet och digital delaktighet.