Anmälan

Innan anmälningspliktig verksamhet påbörjas ska en anmälan skickas till PTS. För att göra detta fylls blankett för anmälan i. Samma blankett används även vid uppdatering och avanmälan av verksamhet.

Instruktion för ifyllnadsbara pdf-dokument

För att du ska kunna öppna och fylla i pdf-dokument måste du först spara ner filen till din dator. Sedan öppnar du den i ett program som hanterar pdf-dokument, exempelvis Acrobat Reader. Du sparar enklast ner filen genom att högerklicka på dokumentlänken och välja "Spara länk som..."

Anmälan

PTS skickar en bekräftelse att anmälan registrerats när alla uppgifter och underlag kommit in till myndigheten. 

En verksamhet som inte längre omfattas av anmälningsplikt ska avanmälas hos PTS, se nedan.

Uppdatering/ändring

Det är viktigt att informationen om den anmälda aktören uppdateras vid förändring av den anmälningspliktiga verksamheten eller ändring av kontaktperson, adress etc. För att göra en uppdatering fyll i de uppgifter ni vill uppdatera på blanketten för anmälan.

Vid överlåtelse eller uppköp av en aktör ska en avanmälan göras av den överlåtna/uppköpta aktören och en nyanmälan göras av aktören som tar över verksamheten såvida den aktuella verksamheten inte redan är anmäld till PTS. Observera att det inte går att överlåta en anmälan genom att skicka in en uppdatering.

Avanmälan

En aktör som är anmäld är skyldig att utan dröjsmål meddela PTS om verksamheten upphör. Avanmälan kan göras på blanketten för anmälan eller genom att skicka ett brev till PTS, Registrator, Box 5398, 102 49 Stockholm eller till pts@pts.se eller anmalningsplikt@pts.se. Ange att ni inte längre tillhandahåller någon anmälningspliktig verksamhet och aktörens organisationsnummer. Brevet ska vara undertecknat av firmatecknare. När det är uppenbart att verksamheten hos en aktör har upphört och aktören inte har meddelat detta till PTS kan myndigheten, efter en period på tre månader, självmant komma att avanmäla aktören.

Vid avanmälan av anmälningspliktig verksamhet är det viktigt att eventuella nummertillstånd ses över. Det går inte att avanmäla om det finns nummertilldelning kvar hos aktören.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan eller avanmälan av verksamhet behöver PTS behandla personuppgifter. Mer information om PTS personuppgiftsbehandling vid anmälan eller avanmälan av verksamhet.