Pågående SMP-processer

Tabellen omfattar dennuvarande smp-processer.

 

Marknad  Samråd 1
med operatörer  
Samråd med
Konkurrens-
­verket m.fl.
Samråd 2
med operatörer  
Samråd 3
med operatörer  
Samråd
med EU-
kommissionen
Slutligt beslut
1 2019-05-27   2019-09-17      
2 2019-05-27   2019-09-17      
3a

2018-06-18

 

2019-05-22

 

 

 

4

 

 

 

 

   
Broad
casting:
- tv
- radio
2019-03-29

 

 

 

2019-05-29  
Fasta telefoni-tjänster  

 

 

 

 

 

Prisreglering Samråd 1
med operatörer

Samråd med
Konkurrens-
­verket m.fl.

Samråd 2
med operatörer 

Samråd 3 med operatörer

Samråd med EU-kommissionen Slutgiltigt beslut
Marknad            
Marknad            
Marknad            
Marknad