Samverkan inom bredbandsutbyggnad

Många aktörer behöver samverka för att nå en framgångsrik bredbandsutbyggnad i hela landet.

I detta har PTS en viktig roll genom att regelbundet träffa och anordna möten för bland annat marknadens aktörer, kommuner, regioner, myndigheter och intresseorganisationer.

Följande är exempel på löpande samverkansarbete:

  • PTS ska verka för ett samordnat agerande i frågor som rör statligt stöd och främjande för bredbandsutbyggnad. PTS har i uppdrag att bistå Statens Jordbruksverk och Tillväxtverket i deras arbete arbete med att ta fram regelverk för bredbandsstöd.
  • PTS samarbetar med Bredbandsforum för att främja bredbandsutbyggnaden i hela Sverige. Bland annat genom att ha en kontinuerlig dialog, stämma av frågor i pågående arbeten och verka i olika arbetsgrupper. Bredbandsforum

Kontakt

Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: pts@pts.se