Samverkan

För att nå en framgångsrik bredbandsutbyggnad i hela landet behöver många olika aktörer samverka.

I detta har PTS en viktig roll genom att regelbundet träffa och anordna möten för bland annat marknadens aktörer, kommuner, regioner, myndigheter och intresseorganisationer.

Följande är exempel på löpande samverkansarbete:

  • PTS har ett uppdrag att bistå Statens Jordbruksverk och Tillväxtverket i dessa myndigheters arbete med att ta fram regelverk för bredbandsstöd. PTS bistår fortlöpande myndigheterna bland annat med statistik, marknadskunskap och kunskap om tekniska lösningar.
  • PTS erbjuder ett forum för samverkan mellan länsstyrelser genom Länssamverkan bredband (LSB2). För dig som ingår i nätverket finns webbplatsen Länssamverkan bredband 2.0
  • PTS är sammankallande för ett myndighetsnätverk mellan myndigheter som kan bidra till utbyggnaden av bredband.
  • PTS samarbetar med Bredbandsforum för att främja bredbandsutbyggnaden i hela Sverige bland annat genom att ha en kontinuerlig dialog, stämma av frågor i pågående arbeten och verka i olika arbetsgrupper.

Läs mer på Bredbandsforum

Kontakt

Frågor som rör främjande av bredbandsutbyggnad: pts@pts.se