IPv6

Många verksamheter i samhället är allt mer beroende av att kommunicera via internet. Införandet av IPv6 är ett viktigt utvecklingssteg för internet då det i princip inte längre finns några fler tillgängliga IPv4-adresser.

IPv6 är den senaste versionen av IP-adresseringsstandard som började användas redan 1999. Den första och den vanligaste adresseringsstandarden i Sverige är IPv4 som togs i bruk 1983.

För att Sverige ska kunna dra full nytta av digitaliseringens möjligheter är det viktigt att alla användare och verksamheter kan få tillgång till ett globalt internet över IPv6. IPv6 är en förutsättning för bland annat tjänster inom sakernas internet (IoT) och för kommande mobilsystem 5G.

Införandet av IPv6 går långsamt i Sverige

Antalet IPv6-adresser är enormt mycket större än antalet IPv4-adresser. Övergången till IPv6 går sakta i Sverige. En anledning är att det har skapats olika ”lappa-och-laga-lösningar”. Ett exempel är så kallad NAT-teknik som gör det möjligt att ansluta ett stort antal enheter till internet med en gemensam publik IP-adress.

En annan anledning är att efterfrågan inte är så stor bland konsumenter. Den kommer dock troligen att öka i takt med att fler och fler innehållsleverantörer på internet enbart tillhandahåller sina tjänster över IPv6.

Framtidssäkra nät och tjänster med IPv6

De båda standarderna IPv4 och IPv6 kommer att samexistera en lång tid framöver, men de kan inte kommunicera med varandra. När IPv4-adresserna tar helt slut, samtidigt som allt fler människor använder internet, kommer det att finnas användare som bara är anslutna till internet med IPv6.

Att införa IPv6 vid sidan av IPv4 är därför en förutsättning för en organisation att behålla och förbättra sin förmåga att kommunicera via internet. PTS uppmuntrar därför alla aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation att framtidssäkra sina nät och tjänster genom att tillhandahålla och införa IPv6-adressering.

Särskild satsning på att främja införandet av IPv6 

PTS har fått regeringens uppdrag att intensifiera arbetet med att främja och följa införandet av IPv6 i Sverige bland aktörer såsom statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner. Regeringsuppdraget (I2019/01833/D) pågår till och med den 1 mars 2021. PTS har lämnat en delredovising av uppdraget till regeringen.

Ta del av PTS delredovisning av regeringsuppdraget att främja införandet av IPv6 i offentlig sektor. 

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats.