IPv6

Många verksamheter i samhället blir allt mer beroende av att kommunicera via internet. Men snart kommer det inte att finnas fler tillgängliga IPv4-adresser, som är den första ip-adresseringsstandard som togs i bruk.

IPv6 är den senaste versionen av ip-adresseringsstandard. Antalet IPv6-adresser är enormt mycket större än antalet IPv4-adresser, och är därför en förutsättning för bland annat framtida tjänster inom sakernas internet (Internet of things). Övergången till IPv6 är det största och kanske viktigaste utvecklingssteget sedan internet skapades.

En anledning till att övergången till IPv6 går sakta är att det har skapats olika ”lappa-och-laga-lösningar”. Ett exempel är så kallad NAT-teknik som gör det möjligt att ansluta ett stort antal enheter till internet med en gemensam publik IP-adress. En annan anledning är att det i dagsläget inte finns så stor efterfrågan bland konsumenter. Den kommer dock troligen att öka i takt med att fler och fler innehållsleverantörer på internet enbart tillhandahåller sina tjänster över IPv6.

Framtidssäkra nät och tjänster med IPv6

De båda standarderna IPv4 och IPv6 kommer att samexistera en lång tid framöver, men de kan inte kommunicera med varandra. När IPv4-adresserna tar helt slut, samtidigt som allt fler människor använder internet, kommer det att finnas användare som bara har IPv6-adresser. Att införa IPv6 vid sidan av IPv4 är därför en förutsättning för en organisation att behålla och förbättra sin förmåga att kommunicera via internet.

För att Sverige ska kunna dra full nytta av digitaliseringens möjligheter är det viktigt att alla användare och verksamheter kan få tillgång till internet över IPv6. PTS uppmuntrar därför alla aktörer, tillhandahållare av bredbands-, innehålls- och nättjänster, att framtidssäkra sina nät och tjänster genom att införa IPv6 så snart som möjligt.