Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om besluten om skyldigheter för operatörer med betydande marknadsinflytande.

arrow Vad står SMP för?

Förkortningen SMP står för "Significant Market Power" och är en beteckning på att ett företag har ett betydande markandsinflytande, det vill säga att företaget har en dominerande ställning på marknaden.

arrow Vad är besluten om skyldigheter till för?

Besluten om skyldigheter för operatörer med betydande marknadsinflytande är till för att uppnå långsiktig hållbar konkurrens på marknaden för elektroniska kommunikationer.

arrow Hur bidrar besluten om skyldigheter till långsiktig konkurrens?

SMP-besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, så att långsiktig konkurrens kan uppstå. Ibland kallas besluten om skyldigheter för förhandsreglering eftersom man reglerar marknaden på förhand.

arrow Vem har bestämt att SMP-beslut ska finnas?

Sverige och övriga medlemsstater inom EU har beslutat om ett gemensamt regelverk där PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska förhandsreglera marknaden för elektronisk kommunikation för att effektiv konkurrens ska uppstå.

arrow Varför finns det ingen effektiv konkurrens på vissa delmarknader i dag?

När ett företag har en dominerande ställning på en delmarknad kan det vara svårt för nya aktörer att ta sig in och konkurrera på denna marknad. På marknaden för elektronisk kommunikation är det till exempel viktigt för nya aktörer att ha tillgång till omfattande nät för att erbjuda konsumenter sina tjänster.

De aktörer som äger nät kan stänga ute andra från sina nät eller sätta priserna för att utnyttja näten så högt att andra aktörer får svårt att komma in och konkurrera.

arrow Vad syftar besluten om skyldigheter till?

Besluten syftar ytterst till att ge enskilda och myndigheter tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet.

arrow Hur länge gäller ett beslut?

Ett beslut om skyldigheter gäller i ungefär tre år, tills nästa generations beslut om skyldigheter tas.

arrow Hur tar PTS fram ett beslut om skyldigheter?

EU-kommissionen har sagt att de olika regleringsmyndigheterna ska använda sig av en viss metodik när man tar fram SMP-besluten.

  1. Först avgränsas den geografiska och produktmässiga omfattningen av delmarknaden.
  2. Om det finns konkurrensproblem på den avgränsade marknaden ska PTS besluta om vilken eller vilka operatörer som har ett betydande inflytande på marknaden.
  3. Därefter ska PTS besluta om skyldigheter för dessa operatörer, till exempel om att ge andra operatörer tillgång till nät eller tjänster.