Vägledning, riktlinjer, tips och råd

Vi arbetar med att öka kunskap och engagemang inom området digital delaktighet och tillgänglighet. Här har vi samlat ett urval av information, vägledande råd och verktyg som kan vara till hjälp.

Nyckelbegrepp och ordlista Nyckelbegrepp och ordlista

Vanliga begrepp om digital delaktighet och tillgänglighet.

tangentbordsknapp med ett rött lås Lagar och förordningar

Lagar och förordningar om tillgängliga lösningar för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheter inom området digital delaktighet Myndigheter inom området digital delaktighet

Myndigheter med ansvar för frågor om digital tillgänglighet.

del av en datorskärm Checklistor och andra verktyg

Checklistor och vägledningar om digital delaktighet och tillgänglighet.