Företagskunder

Viktiga faktorer i samband med ett företags inköpsbeslut för posttjänster

Att tänka på inför inköpsprocessen

 • Hur ser totalkostnaden för porto ut i organisationen? Kostnadsansvaret för porto ligger ofta uppdelat på flera olika avdelningar. Sammantaget kan portokostnader utgöra en väsentlig kostnad för företaget som helhet och innebära besparingsmöjligheter.
 • Den faktiska kostnaden påverkas av:  
  • Sändningsstrukturen (frekvens, sändningsstorlek, vikt och format, antal editioner – sekvenser, etc.)
  • Sändningens innehåll (ADR, transaktionspost, tidningar/tidsskrifter)
  • Den geografiska fördelningenav befintliga kunder och mottagare i planerade kampanjer/utskick
 • Ta fram statistik över tidigare utfall (från exempelvis egna system, printföretag och postoperatörer). Företagets verkliga postflöden är viktiga att känna till för att undvika schablonprissättning.
 • Följ upp att rabatter enligt tidigare avtal blev som förväntades.
 • Utnyttja konkurrensen genom att ta in konkurrerande offerter och jämför alternativ.

Inför avtalsskrivning

 • Bestäm vilka posttjänster ditt företag behöver.
 • Begär skriftliga offerter av respektive postoperatör.
 • Kontrollera att ni kan klara de inlämningsvillkor som är förutsättningen för att erhålla de erbjudna rabatterna.
 • Tänk på att volymrabatter ska erbjudas stegvis för olika volymintervall och inte enbart för hela eller del av totalvolymen.
 • Tänk på att helhetslösningar som förhindrar möjligheten att anlita en annan postoperatör under avtalsperioden kan strida mot post- eller konkurrenslagstiftning.