Prissättning

PostNords prissättning av tjänster som omfattas av den samhällsomfattande tjänsten ska enligt postlagen och PostNords tillståndsvillkor vara kostnadsorienterad, öppen för insyn och icke-diskriminerande. I den samhällsomfattande posttjänsten ingår adresserade försändelser som väger högst 20 kg (det vill säga både brev och paket).

Pristaket för enstaka postförsändelser

Enligt 9 § postförordningen får den som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst per kalenderår inte höja priser för inrikes befordran av enstaka postförsändelser som väger högst 500 gram, mer än förändringen i konsumentprisindex mellan juli närmast föregående år och juli året dessförinnan. Med enstaka postförsändelser avses så kallad brevlådepost och kontorspost.

Läs mer om postförordningen (2010:1049)

Läs mer om porto, priser och villkor.