Statistik

PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post, dels genom fortlöpande marknadsanalyser och bedömningar, dels genom att ta fram olika statistikrapporter.

arrow Marknadsstatistik

PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post.

Bevakningen sker dels i samband med att PTS fortlöpande genomför marknads­analyser och bedömningar av ett företags betydande inflytande på marknaden enligt lagen om elektronisk kommunikation, dels i samband med att PTS publicerar sina årliga statistikrapporter Svensk telekommarknad, Prisrapporten och Bredbandskartläggning.

postområdet ska PTS följa utvecklingen på marknaden och bevaka att posttjänsten motsvarar samhällets behov samt övervaka pris­utvecklingen. Därför gör PTS bland annat årligen en undersökning av den svenska befolkningens inställning till kvaliteten i postservicen och kartlägger befolkningens vanor vad gäller betalning av räkningar och uttag av kontanter.

 

arrow Årshjul för större rapporter

Bilden nedan visar när under året som vi förbereder och skickar ut enkäter för de mer omfattande rapporterna Bredbandskartläggningen, Individundersökningen och Svensk telemarknad, samt när de publiceras.

arrow Aktuella datainsamlingar

Svensk telekommarknad 2022

Insamlingsperiod: Enkät under januari till mars 2022.
Publicering av resultat: Resultatet kommer att publiceras på PTS statistikportal i maj 2023.
Kontaktperson: Karin Fransén, e-post e-komstat@pts.se; telefon: 08-678 55 00.
Övrigt: PTS genomför insamlingen med hjälp av företaget Research Automators Sweden AB (orgnr: 556619-9740).

Geografisk täckning via mobilnät

Insamlingsperiod: 1 oktober till 1 november 2022
Publicering av resultat: Resultatet har publicerats i slutet av mars 2023 i rapporten "PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2022" och på PTS statistikportal.
Kontaktperson: Oscar Holmström

Bredbandskartläggning

Insamlingsperiod: 1 oktober till 31 oktober 2022
Publicering av resultat: Resultatet publiceras i slutet av mars 2023 i rapporten "PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2022" och på PTS statistikportal.
Kontaktperson: Jens Ingman och Jan Petersson

Övrigt: PTS genomför insamlingen med hjälp av företaget Research Automators Sweden AB (orgnr: 556619-9740).

 

 

arrow Kontaktpersoner

  • Svensk telekommarknad: Karin Fransén och Andreas Wigren
  • Prisrapporten: Andreas Wigren och Elisabeth Häggqvist
  • Individundersökningen: Karin Fransén
  • Bredbandskartläggningen: Jens Ingman

arrow Statistiklänkar

PTS statistikportal

På PTS statistikportal hittar du data från rapporterna Svensk telemarknad, Individundersökningen, Prisrapporten och Bredbandskartläggningen.

Nationell statistik

Statistik på Statistiska Centralbyråns webbplats:

Internationell statistik