Tekniska planer

Förutom telefoninummerplanen har PTS även ansvar för andra nummer- och adressplaner, så kallade tekniska planer, som den för allmänt tillgängligt datakommunikationsnät X.121 och planen för internationella signalpunktskoder Q.708. Grunden för tilldelning i dessa tekniska planer framgår bland annat i olika standarder och tekniska specifikationer från internationella, europeiska eller nationella standardiseringsorgan.

Nedan finns de tekniska planernas disposition och vägledning för ansökan av kapacitet ur de olika planerna. Förutom att använda PTS e-tjänst för att ansöka om nummer går det också att använda nedanstående ansökningsblanketter som finns vid varje teknisk plan.

Information om tilldelning av kapacitet ur tekniska planer framgår av PTS föreskrifter PTSFS 2023:1 och i nedanstående vägledningar.

Överlåtelse av tekniska koder

Vid överlåtelse av nummerkapacitet ska nedanstående blankett användas

Återlämning av nummertillstånd

Vid överlåtelse av nummertillstånd ska nedanstående blankett användas.

Nationella signalpunktskoder (NSPC)

 Internationella signalpunktskoder (ISPC)

Mobila nätkoder (MNC)

Mobila nätkoder (MNC) för privata nät

Dirigeringsprefix vid nummerportabilitet

Utgivaridentiteter (IIN)

 Datanätsidentifikationskod (DNIC)

TETRA mobila nätkoder ((T)MNC)

Closed User Group Interlock Code (CUG IC)

 ATM End System Address (AESA)

Den internationella adressresursen ITU-IND ASEA, enligt ITU-T rekommendation E.191, tilldelas av ITU.

För aktuell disposition av ITU-IND ASEA och hur man ansöker om denna kapacitet hänvisas till ITU:s webbplats.