PTSFS 2023:1 PTS föreskrifter om nummertillstånd

Föreskrifterna gäller från den 1 juni 2023

Genom föreskrifterna upphävs från den 1 juni 2023

  • Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2003:3) om tillstånd för användning och reservering av nummerkapacitet ur den svenska nummerplanen för telefoni (E.164)
  • Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2003:4) om tillstånd för användning av kapacitet ur tekniska planer.

Ta del av remissammanställning.