Forum för NIS

NIS-forum är ett årligt möte då PTS och marknadens aktörer inom sektorn digital infrastruktur och digitala tjänster träffas för information och diskussion om NIS, lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Agenda, minnesanteckningar och presentationer från mötena publiceras på denna sida. Dokumenten är i pdf-format och öppnas i egna fönster.

Möte den 15 februari 2023

Den 15 februari 2023 genomfördes årets NIS-forum. Här kan du ta del av presentationerna från mötet.

PTS arbete med NIS

NIS är lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. PTS är en av flera tillsynsmyndigheter.