Broadcasting

Utsändning av fri-tv via marknät

PTS beslutade den 10 september 2019 att Teracom har ett betydande inflytande på marknaden för utsändning av fri-tv via marknät. PTS har därför infört ett antal skyldigheter för Teracom, för att förhindra att problem uppstår till följd av bristande konkurrens på marknaden.

Fri-tv: Kanaler som slutanvändare kan ta emot kostnadsfritt och utan abonnemang. De kunder som köper tjänsten för utsändning av Teracom är exempelvis SVT och TV4.

Utsändning av analog ljudradio via marknät

PTS beslutade den 10 september 2019 att Teracom har ett betydande inflytande på marknaden för utsändning av nationell analog ljudradio via marknät.

PTS har därför infört ett antal skyldigheter för Teracom, för att förhindra att problem uppstår till följd av bristande konkurrens på marknaden.