Ansök om robusthetshöjande medel

Som operatör har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för robusthetshöjande åtgärder.

PTS har under 2022 ett anslag om drygt 100 miljoner kronor som ska gå till robusthöjande åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt 102 miljoner kronor för åtgärder för höjd beredskap inom elektronisk kommunikation och post.

Detta är ekonomiskt stöd som du som operatör kan ansöka om för att bidra till att höja förmågan att motstå svåra påfrestningar på samhället.

Läs mer om stödförordningen (2018:1300) som reglerar PTS finansiering av robusthetshöjande åtgärder. 

Standardiserade och anpassade robusthetshöjande åtgärder

Det finns olika typer av ansökningsmöjligheter. Den första typen är vanliga och standardiserade robusthetshöjande åtgärder som många aktörer har behov av. Det finns i dagsläget två standardiserade åtgärder som du som operatör kan söka stöd för – borrning under vattendrag och utökad elförsörjning. 

Läs mer om standardiserade robusthetshöjande åtgärder.

Den andra typen är skräddarsydda åtgärder som vi tar fram utifrån en dialog med dig som operatör.

Läs mer om hur du ansöker om anpassad robusthetshöjande åtgärd.