Nyckeltal

Enligt PTS skyldighetsbeslut ska Telia Sonera redovisa nyckeltal för lokalt tillträde till grossistkunder (marknad 3a).

Nyckeltalen publiceras en gång i månaden och avser föregående månads utfall.

Nyckeltal - koppar

Nyckeltal fiber

Samma typ av nyckeltal ska redovisas för reglerade fibertillträden som för koppar, under förutsättning att de är relevanta för uppföljning och att volymerna är tillräckligt stora för att resultatet ska vara tillförlitligt. 

Mätpunkter

Koppar

Telia Soneras processkartor med mätpunkter (juli 2015)

Fiber

Processkartor fiber (juli 2015)

Frågor

Eventuella frågor om nyckeltalen kan skickas till nyckeltal@pts.se