Ansök om stödmedel för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik

PTS tilldelar ett ekonomiskt stöd för vissa åtgärder som ger bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik

PTS har under 2022 ett anslag om 22,5 miljoner kronor som ska gå till att skapa förutsättningar för förbättrad mobil uppkoppling i tunnlar på Ådals- och Botniabanan.

Detta är ett ekonomiskt stöd som aktörer kunnat ansöka om enligt det europeiska SGEI-regelverket, och den svenska stödförordningen (2021:975) om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik.

Läs mer om stödförordningen (2021:975) om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik som reglerar PTS möjligheter att dela ut stöd. 

Ansökningstiden är slut

Ansökningstiden för stödet är nu slut. PTS utvärderar nu ansökningarna och kommer därefter fatta beslut. 

Har ni frågor om ansökningsprocessen, eller stödet i övrigt, kan ni kontakta PTS på pts@pts.se 

PTS kommer vid ansökan om stöd behandla era personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur PTS arbetar med GDPR se Behandling av personuppgifter.