Ansök om stödmedel för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik

Nu finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för vissa åtgärder som ger bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik

PTS har under 2022 ett anslag om 22,5 miljoner kronor som ska gå till att skapa förutsättningar för förbättrad mobil uppkoppling i tunnlar på Ådals- och Botniabanan.

Detta är ett ekonomiskt stöd som ni kan ansöka om enligt det europeiska SGEI-regelverket, och den svenska stödförordningen (2021:975) om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik.

Läs mer om stödförordningen (2021:975) om statligt stöd för bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik som reglerar PTS möjligheter att dela ut stöd. 

Så här ansöker du

För att ansöka om ekonomiskt stöd för åtgärder som ger bättre mobil uppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik behöver ni fylla i en ansökningsblankett (se längre ned på denna sida).

Innan ni fyller i ansökningsblanketten behöver ni också läsa igenom villkorsbilagan för att ta del av de villkor och skyldigheter som följer av ett beviljat stöd. Det kan också vara bra att läsa den allmänna information som PTS har tagit fram om vilka åtgärder som stödet omfattar.

Har ni frågor om ansökningsprocessen, eller stödet i övrigt, kan ni kontakta PTS på pts@pts.se 

PTS kommer vid ansökan om stöd behandla era personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur PTS arbetar med GDPR se Behandling av personuppgifter.