Tillsyn inom säkerhet och skydd av uppgifter

PTS följer upp operatörernas arbete med att skydda säkerheten i nät och tjänster och skyddet av uppgifter som behandlas i samband med de tjänster som tillhandahålls.

Detta görs både genom planlagd och händelsestyrd tillsyn. Händelsestyrd tillsyn kan till exempel initieras om en incident:

  • berör många abonnenter
  • pågår under en längre tid, eller
  • bedöms som principiellt viktig.


För den planlagda tillsynen tar PTS fram en årlig tillsynsplan som beskriver myndighetens inriktning.

Tillsyn inledd före 3 juni 2022

Mer information om tillsynsinsatser som PTS gjort på säkerhetsområdet:


Dessa begrepp har sitt ursprung i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, men omfattas numera av det bredare säkerhetsbegreppet i  lagen om elektronisk kommunikation (2022:482) som trädde i kraft den 3 juni 2022.