E-tjänster för nummer

Här finns information om PTS e-tjänster på nummerområdet.

PTS nummertjänster

För att kunna använda de e-tjänster som kräver e-legitimation måste företaget vara registrerat hos PTS och ha angett en kontaktperson (med person­nummer). Kontaktpersonen ska kunna identifiera sig med e-legitimation.

I anmälningsblanketten eller uppdateringsblanketten för anmälningspliktig verksamhet enligt 2 kap. lagen om elektronisk kommunikation kan ni ange personnummer till den person på ert bolag som ska ha tillgång till e-tjänsterna som kräver inloggning. Vill ni att fler än en person ska kunna ha tillgång till e-tjänsten lägger ni därefter upp dessa själv.