Nummerforum

Nummerforum är möten där operatörer, olika myndigheter och andra intressenter diskuterar och utbyter information i nummerrelaterade frågor inom området för elektronisk kommunikation.

  • PTS arrangerar Nummerforum två gånger per år.
    Ansvarig avdelning: Nätsäkerhetsavdelningen
    Kontaktperson: Bo Martinsson

Här finns dokumentation från de senaste mötena i Nummerforum.
Samtliga dokument är i pdf-format.