Nummerforum

Nummerforum är möten där operatörer, olika myndigheter och andra intressenter diskuterar och utbyter information i nummerrelaterade frågor inom området för elektronisk kommunikation.

PTS arrangerar Nummerforum två gånger per år.
Ansvarig avdelning: Avdelningen för resursförvaltning 
Kontaktperson: Bo Martinsson

Nedan finns dokumentation från de senaste mötena i Nummerforum.
Samtliga dokument är i pdf-format.