Statistik

PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post, dels genom fortlöpande marknadsanalyser och bedömningar, dels genom att ta fram olika statistikrapporter.

arrow Marknadsstatistik

PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post.

Bevakningen sker dels i samband med att PTS fortlöpande genomför marknads­analyser och bedömningar av ett företags betydande inflytande på marknaden enligt lagen om elektronisk kommunikation, dels i samband med att PTS publicerar sina årliga statistikrapporter Svensk telekommarknad, Prisrapporten och Bredbandskartläggning.

postområdet ska PTS följa utvecklingen på marknaden och bevaka att posttjänsten motsvarar samhällets behov samt övervaka pris­utvecklingen. Därför gör PTS bland annat årligen en undersökning av den svenska befolkningens inställning till kvaliteten i postservicen och kartlägger befolkningens vanor vad gäller betalning av räkningar och uttag av kontanter.

 

arrow Årshjul för större rapporter

Bilden nedan visar när under året som vi förbereder och skickar ut enkäter för de mer omfattande rapporterna Bredbandskartläggningen, Individundersökningen och Svensk telemarknad, samt när de publiceras.

arrow Aktuella datainsamlingar

Geografisk täckning via mobilnät

Insamlingsperiod: 1 oktober till 1 november 2021
Publicering av resultat: Resultatet kommer att publiceras i slutet av mars 2022 i rapporten "PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021" och PTS statistikportal.
Kontaktperson: Oscar Holmström

Bredbandskartläggning

Insamlingsperiod: 1 oktober till 15 oktober 2021
Publicering av resultat: Resultatet kommer att publiceras i slutet av mars 2022 i rapporten "PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021" och PTS statistikportal.
Kontaktperson: Elisabeth Häggquist

Svensk telekommarknad första halvåret 2021

Insamlingsperiod: Enkät under juli – september 2021.
Publicering av resultat: Resultatet kommer att ingå i rapporten "Svensk telekommarknad första halvåret 2021" och PTS statistikportal som publiceras fjärde kvartalet 2021.
Kontaktperson: Karin Fransén, e-post e-komstat@pts.se; telefon: 08-678 57 81

 

arrow Kontaktpersoner

  • Svensk telekommarknad: Karin Fransén och Andreas Wigren
  • Prisrapporten: Andreas Wigren och Elisabeth Häggqvist
  • Individundersökningen: Karin Fransén
  • Bredbandskartläggningen: Jens Ingman

arrow Statistiklänkar

PTS statistikportal

PTS statistikportal hittar du data från rapporterna Svensk telemarknad, Individundersökningen, Prisrapporten och Bredbandskartläggningen.

Nationell statistik

Statistik på Statistiska Centralbyråns webbplats:

Internationell statistik