Statistik

PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post, dels genom fortlöpande marknadsanalyser och bedömningar, dels genom att ta fram olika statistikrapporter.

arrow Marknadsstatistik

PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post.

Bevakningen sker dels i samband med att PTS fortlöpande genomför marknads­analyser och bedömningar av ett företags betydande inflytande på marknaden enligt lagen om elektronisk kommunikation, dels i samband med att PTS publicerar sina årliga statistikrapporter Svensk telekommarknad, Prisrapporten och Bredbandskartläggning.

postområdet ska PTS följa utvecklingen på marknaden och bevaka att posttjänsten motsvarar samhällets behov samt övervaka pris­utvecklingen. Därför gör PTS bland annat årligen en undersökning av den svenska befolkningens inställning till kvaliteten i postservicen och kartlägger befolkningens vanor vad gäller betalning av räkningar och uttag av kontanter.

 

arrow Årshjul för större rapporter

Bilden nedan visar när under året som vi förbereder och skickar ut enkäter för de mer omfattande rapporterna Bredbandskartläggningen, Individundersökningen och Svensk telemarknad, samt när de publiceras.

arrow Aktuella datainsamlingar

Svensk telekommarknad, första halvåret 2023

Insamlingsperiod: Enkät från 30 juni till 1 september 2023.
Publicering av resultat: Resultatet kommer att publiceras på PTS statistikportal i november 2023.
Kontaktperson: Karin Fransén, e-post: e-komstat@pts.se; telefon: 
08-678 55 00.
Övrigt: PTS genomför insamlingen med hjälp av företaget Research Automators Sweden AB (orgnr: 556619-9740).

Mobiltäckning och bredbandskartläggning 2023 (MTBBK2023)

Insamlingsperiod: 2 oktober till 31 oktober 2023.

Övrigt: Vi genomför insamlingen med hjälp av företaget Research Automators Sweden AB (orgnr: 556619-9740).

Publicering av resultat: Vi publicerar resultaten i början av april 2024 i rapporten "PTS Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2023" och på vår statistikportal.

Kontaktpersoner

Kontaktperson (allmänt): Elisabeth Häggquist

Kontaktperson mobiltäckning: Oscar Holmström

Kontaktperson fast radio: Jens Ingman

Kontaktperson kartfiler: Anna-Karin Brunberg

Kontaktperson byalag: Karin Fransen och Katarina Stjepanovic

Vid frågor om insamlingen PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning, mejla PTSbredband@pts.se så når det respektive kontaktperson eller kontakta via PTS växel (08-678 55 00).

Digitala informations- och frågetillfällen

Vi erbjuder fyra digitala informations- och frågetillfällen där ni aktörer kan ställa frågor om mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen.
Välj det datum som passar dig bäst eller kontakta oss för att få hjälp med hur ni besvarar kartläggningen.

Måndag 9:e oktober kl 9.30-10.30.

Länk till Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89052183252

Onsdag 18:e oktober kl 9.30-10.30.

Länk till Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84828154246

Torsdag 19:e oktober kl 9.30-10.30.

Länk till Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83582876504

Det sista mötet riktar sig till ekonomiska föreningar ( så kallade byanät):

Onsdagen 25:e oktober kl 16.00-17.00.

Länk till Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81629507368

Presentation från digitala informationsmöten

Här finns presentationen från informationsmöte om kartläggningen

 

 

 

arrow Kontaktpersoner

  • Svensk telekommarknad: Karin Fransén och Andreas Wigren
  • Prisrapporten: Andreas Wigren och Elisabeth Häggqvist
  • Individundersökningen: Karin Fransén
  • Bredbandskartläggningen: Jens Ingman

arrow Statistiklänkar

PTS statistikportal

På PTS statistikportal hittar du data från rapporterna Svensk telemarknad, Individundersökningen, Prisrapporten och Bredbandskartläggningen.

Nationell statistik

Statistik på Statistiska Centralbyråns webbplats:

Internationell statistik